10 خودرو برتر، SUV اکتبر 2022

در نهایت، XUV300 و XUV700 از ماهیندرا داریم که به ترتیب رتبه های نهم و دهم را به خود اختصاص داده اند. XUV300 6282 دستگاه و XUV700 5815 دستگاه در ماه گذشته فروخته شدند. رشد سالانه 49.46 درصد و 70.68 درصد و رشد حجمی به ترتیب 2079 واحد و 2408 واحد بود. در مجموع، فروش 10 SUV برتر 90151 دستگاه بوده و شاهد رشد 45.45 درصدی در سال با 28169 دستگاه در سال بود.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-cars-suvs-oct-2022-nexon-becomes-no-1-beats-brezza-12452644.html

فروش SUV برای اکتبر 2022 بسیار جالب است. برزا برای دو ماه متوالی تاج را از آن خود کرد. Nexon، با فروش بیشتر ثابت خود، Brezza را که اکنون از Creta عقب است، سرنگون کرده است. ن،ون 13767 دستگاه فروخت و 36.36 درصد رشد سالیانه نسبت به 10096 دستگاه در اکتبر 2022 به ثبت رساند. این خودرو اکنون پرفروش ترین SUV و SUV زیر 4M به طور کلی است.

به دنبال سلتوس، ما Hyundai Venue را داریم. این گوشی در ماه گذشته 9585 دستگاه فروخت که نسبت به فروش 10554 دستگاهی در سال گذشته کاهش 9.18 درصدی در فروش سال گذشته داشته است. گراند ویتارا تازه وارد ماه گذشته 8052 دستگاه فروخت.

10 SUV برتر اکتبر 2022
10 SUV برتر اکتبر 2022
اعداد سونت و اسکورپیو به هم نزدیک می شوند. این ارقام برای Sonet و Scorpio به ترتیب 7614 و 7438 واحد بود. رشد سالانه 39.89 درصد و 125.12 درصد و رشد حجمی به ترتیب 2171 واحد و 4134 واحد بود.

به دلیل محبوبیت کوتاه مدت Brezza، Nexon با فروش بیشتر ثابت خود که به 13767 دستگاه رسید از آن پیشی گرفت. رشد سالانه 36.36 درصد و رشد حجمی 3671 واحد بود. Nexon با 9.63 درصد سهم بازار از 10 خودروی برتر، پرفروش‌ترین SUV در هند است. Dzire و Creta به ترتیب با 12,321 واحد و 11,880 واحد سقوط ،د.

Nexon 15.27 درصد از فروش 10 SUV برتر را در اختیار دارد. کرتا 11880 دستگاه با 84.04 درصد رشد نسبت به 6455 دستگاه در سال گذشته به فروش رساند. با این کار، کرتا به پرفروش ترین SUV جمع و جور تبدیل می شود. در رده‌های سوم و چهارم، Brezza و Seltos را داریم که 9941 و 9777 دستگاه نسبت به 8032 و 10488 دستگاه در سال گذشته فروخته‌اند. Brezza 23.77% رشد سالانه را ثبت کرد در حالی که فروش Seltos 6.78% کاهش یافت.

10 SUV برتر اکتبر 2022

WagonR، Swift و Baleno با ارقام 17945، 17231 و 17149 واحدهای یقه ای هستند. رشد سالانه به ترتیب 45.48، 87.7 و 10.12 درصد بود. WagonR، Swift و Baleno 12.55%، 12.05% و 11.99% از فروش این لیست را به خود اختصاص داده اند. افزایش حجم برای WagonR، Swift و Baleno به ترتیب به 5610 واحد، 8051 واحد و 1576 واحد رسید.

10 ماشین برتر اکتبر 2022

با فروش 1,42,970 دستگاه، 10 خودروی برتر در ماه اکتبر 2022 شاهد رشد 31.77 درصدی نسبت به سال قبل بودند.

ن،ون آبی
تصویر – CAR SKOOL
ماروتی سوزوکی 4 جایگاه برتر را به همراه 6 جایگاه در لیست 10 خودروی برتر اشغال کرده است. بخش قابل توجهی از فروش Maruti متعلق به Alto قابل اعتماد است که در ماه گذشته 21260 دستگاه فروخت و 14.87 درصد از فروش این لیست را به خود اختصاص داد. ،و شاهد رشد 22.26 درصدی سالانه نسبت به فروش 17289 واحدی در سال گذشته با افزایش حجم 2871 واحدی بود.

رشد ثبت شده در سال به ترتیب 52.54% و 84.04% بود. پانچ با فروش 10982 دستگاه در جایگاه هشتم قرار گرفت. ارتیگا ماروتی و برزا به ترتیب با 10494 واحد و 9941 واحد در جایگاه های نهم و دهم قرار دارند. فروش ارتیگا 18.80 درصد در سال گذشته کاهش یافت، در حالی که Brezza 23.77 درصد سالانه افزایش یافت. در مجموع، 10 خودروی برتر، 1,42,970 دستگاه را تشکیل می دهند و شاهد رشد 31.75 درصدی در سال گذشته بوده اند.

10 ماشین برتر اکتبر 2022
10 ماشین برتر اکتبر 2022