10 خودرو برتر، SUV سپتامبر 2022

با فروش 12697 دستگاه، Eeco 61.87 درصد رشد سالانه و 5.82 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 4853 واحد و 698 واحد ماهانه بود. Eeco پرفروش ترین ون در کشور است و سهم 8.19 درصدی از این لیست را به خود اختصاص داده است. دومین محصول Tata در این لیست Punch است که با فروش 12251 دستگاه در سپتامبر 2022 جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده است و رشد 2.04 درصدی را ثبت کرده است.

10 اتومبیل برتر سپتامبر 2022 در مقابل اوت 2022 (MoM)
10 اتومبیل برتر سپتامبر 2022 در مقابل اوت 2022 (MoM)

در جایگاه ششم، ما کرتا را با 12866 واحد فروش داریم که 57.04 درصد رشد سالانه را به ثبت رسانده و 4673 واحد در حجم به دست آورده است. با سهم 8.03 درصدی از این فهرست، کرتا رشد 2.30 درصدی را نیز به ثبت رسانده است. کرتا به پرفروش ترین شاسی بلند کامپکت در کشور تبدیل می شود. Eeco تنها ون در بخش PV است و امتیازات قوی دارد.

سوئیفت در جایگاه نهم قرار گرفت

ن،ون برای مدتی تا این ماه در حال تقویت بود. 14518 دستگاه فروخت و 6307 دستگاه با رشد 76.81 درصدی نسبت به سال قبل به فروش رسید. با این حال، با فروش 15085 دستگاه در آگوست 2022، Nexon شاهد کاهش فروش 3.76 درصدی موم با کاهش 567 واحدی بود. ن،ون 9.36 درصد از این فهرست را در اختیار دارد.

Alto K10 که اخیراً راه اندازی شد، برای مردم بسیار خوشحال کننده است. این همان چیزی است که در بررسی رسمی خود نیز یافتیم. اما تعداد کمی از این خودروها شاهد آمدن آن بودند زیرا محدوده ،و رتبه اول را به خود اختصاص داد و به پرفروش ترین خودرو در کشور تبدیل شد. سقوط Baleno که قبل از آن WagonR را از سلطنت خلع کرده بود. ماه گذشته، فروش ،و در جایگاه پنجم ایستاد.

فروش Maruti Alto در سپتامبر 2022 به 24844 دستگاه رسید و شاهد تفاوت قابل توجهی 4000+ نسبت به دومین پرفروش بود. ،و با افزایش 12701 واحدی، رشد سالانه 104.60 درصدی را به ثبت رساند. سهم بازار ،و 16.02 درصد از این فهرست است. ،و 72.67 درصد رشد MoM را ثبت کرده است که تنها رشد دو رقمی مادر در این لیست است.

10 ماشین برتر سپتامبر 2022

ماروتی سوزوکی با 6 وسیله نقلیه در بین 10 خودرو برتر چارت ها را کاملاً مسلط است و چهار جایگاه اول را برای خود به خود اختصاص داده است.

10 ماشین برتر سپتامبر 2022
تصویر – شوق موتوری

Brezza رتبه 4 را به خود اختصاص داد و به پرفروش ترین SUV در کشور تبدیل شد. با کاهش فروش ویتارا برزا، برزای جدید 15445 دستگاه فروخت و رشد خیره کننده 724.17 درصدی را در سال به ثبت رساند. افزایش حجم MoM با رشد 1.66 درصدی MoM تنها به 252 واحد رسید. Brezza 10.81 درصد از این لیست را در اختیار دارد.

10 ماشین برتر سپتامبر 2022 در مقابل سپتامبر 2021 (سالانه)
10 ماشین برتر سپتامبر 2022 در مقابل سپتامبر 2021 (سالانه)

در رتبه دوم، ما WagonR را داریم. با فروش 20,078 دستگاه، فروش Baleno را در سپتامبر 2022 پشت سر گذاشت و 163.08 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و 12,446 واحد در سال به دست آورد. WagonR در آگوست 2022 1680 دستگاه فروخت و رشد 9.13 درصدی را ثبت کرد. WagonR 12.95 درصد از این لیست را در اختیار دارد. ماه گذشته، بالنو تاجی را که در این ماه به ،و باخت. با فروش 19,369 دستگاه، Baleno 11,292 واحد در سال با 139 درصد رشد سالانه به دست آورد. با فروش 18418 دستگاه در ماه گذشته، Baleno با 5.16 درصد رشد MoM، 951 دستگاه MoM به دست آورد.

سوئیفت با فروش 11988 دستگاه در سپتامبر 2022 با افزایش حجم 9468 واحد در سال 2022 جایگاه نهم را به خود اختصاص داد که در مقایسه با فروش تنها 2520 دستگاه در سپتامبر 2021، رشد خوبی 375.71 درصدی را ثبت کرد. آگوست 2022. محل برگزاری با 11033 واحد در جایگاه دهم قرار گرفت و رشد سالانه 39.24 درصدی را ثبت کرد در حالی که افزایش حجم به 3109 واحد رسید. هیوندای 11240 دستگاه Venue در آگوست 2022 فروخت و از این رو می‌تو،م شاهد کاهش فروش 1.84 درصدی با کاهش 207 دستگاهی باشیم.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-cars-suvs-sep-2022-alto-wagonr-brezza-12450916.html