10 خودرو برتر، SUV ژانویه 2023

در شماره 2 WagonR با افزایش فروش در سال به 20,466 دستگاه از 20,334 دستگاه در ژانویه 2022 که مربوط به رشد 132 واحدی در سال بود، قرار گرفت. این رشد 101.02 درصدی در ماه دسامبر بیش از 10181 دستگاه فروخته شده در دسامبر 2022 بود. سهم بازار نیز از 8.90 درصد در دسامبر 2022 به 13.23 درصد در ژانویه 2023 افزایش یافت.

10 اتومبیل برتر ژانویه 2023 در مقابل ژانویه 2022 - تجزیه و تحلیل سالانه
10 اتومبیل برتر ژانویه 2023 در مقابل ژانویه 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

همچنین از اصطبل های ماروتی سوزوکی، Baleno با رشد 140.86 درصدی نسبت به سال گذشته در فروش به 16357 دستگاه رسید. این در مقابل تنها 6791 دستگاه فروخته شده در ژانویه 2022 بود. با این حال فروش MoM نسبت به 16932 دستگاه در دسامبر 2022 که پرفروش ترین مدل در لیست 10 مدل برتر بود، 3.40 درصد کاهش یافت. Baleno با فروش 3,53,012 دستگاهی در سال 2022، پرفروش‌ترین هاچ‌بک پریمیوم فروخته شده در سال 2022 بود که 52.59 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد.

تاتا ن،ون، هیوندای کرتا – شاسی بلندهای برتر ژانویه 2023

ش،تن سنگر ماروتی سوزوکی تاتا ن،ون و هیوندای کرتا بودند که در شماره های 5 و 6 این لیست قرار گرفتند. فروش Nexon در ژانویه 2023 با 12.67 درصد افزایش به 15567 دستگاه در ژانویه 2023 رسید که از 13816 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر شد.

10 اتومبیل برتر ژانویه 2023 در مقابل دسامبر 2022 - تجزیه و تحلیل MoM
10 اتومبیل برتر ژانویه 2023 در مقابل دسامبر 2022 – تجزیه و تحلیل MoM

ماروتی سوزوکی سوئیفت هاچ بک در جایگاه بعدی قرار گرفت اما با کاهش 13.96 درصدی در سال به 16440 دستگاه رسید.

ماروتی سوزوکی ،و پرفروش‌ترین خودرو در ژانویه 2023 بود در حالی که در دسامبر 2022 ماروتی بالنو بود که در صدر ج، فروش قرار گرفت.

تاتا ن،ون جدید
تاتا ن،ون جدید

پایین تر در رتبه هشتم Punch با 19.74 درصد رشد سالانه به 12006 واحد در ژانویه 2023 از 10027 واحد در ژانویه 2022 رسید در حالی که رشد MoM از 10586 واحد در دسامبر 2022 به 13.41 درصد رسید. ون با فروش 11709 واحدی در ماه گذشته، 11.22 درصد رشد سالانه در حالی که فروش MoM 10.66 درصد بهبود یافته است. Maruti DZire با فروش 11,317 دستگاه در ماه گذشته، 24.39 درصد کاهش نسبت به سال قبل از این لیست را پشت سر گذاشت، در حالی که فروش MoM نیز 5.67 درصد کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-cars-suvs-jan-2023-alto-wagonr-nexon-12459959.htmlافزایش تقاضا برای هیوندای کرتا نیز مشاهده می شود که با رشد 52.37 درصدی در سال و 47.35 درصد در ماه ژانویه به 15037 دستگاه در ژانویه 2023 رسید. همچنین 14359 دستگاه از Brezza در ماه گذشته فروخته شد که مربوط به رشد 49.95 درصدی سالانه و 28.21 درصدی رشد ماهانه است.

با در نظر گرفتن 10 خودروی برتر، فروش در ژانویه 2023 به 1,54,669 دستگاه رسید که 21.44 درصد نسبت به 1,27,358 دستگاه در ژانویه 2022 افزایش داشت. همچنین رشد ماهانه 35.15 درصدی از 1,14,444 دستگاه در دسامبر بود. .

10 خودرو برتر، SUV ژانویه 2023

ماروتی ،و با فروش 21411 دستگاه در ماه گذشته با 73.48 درصد افزایش نسبت به 12342 دستگاه در ژانویه 2022، پیشتاز این فهرست بود. این رشد 147.58 درصدی از فروش 8648 دستگاهی در دسامبر 2022 بود. سهم بازار نیز نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. در دسامبر 2022 به 13.84 درصد در ماه گذشته رسید. ماروتی سوزوکی اخیرا نسخه سیاه Alto را معرفی کرده است که از طریق یک بسته اضافی با هزینه اضافی ارائه می شود.

فروش خودرو در ژانویه 2023 شروعی تازه داشت. با در نظر گرفتن 10 خودروی برتر، فروش هر دو بر اساس سالانه و مادرانه افزایش یافت در حالی که ماروتی سوزوکی با 7 مدل از 10 مدل، این لیست را در اختیار داشت. این Maruti Baleno بود که در دسامبر 2022 در صدر این لیست قرار گرفت در حالی که در ژانویه با کاهش رشد MoM به رتبه 4 سقوط کرد.