10 خودرو برتر در اکتبر 2022

MG Hector، Isuzu V-Cross و Mahindra Bolero تنها توانستند تقاضای خارج از کشور را به ترتیب برای 12، 6 و 5 دستگاه جذب کنند. صادرات سوزوکی S-Cross و Eeco هر کدام تنها 1 دستگاه بوده است. در مجموع، صادرات خودرو در اکتبر 2022 به 47660 دستگاه رسید و صادرات 20.15 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. افزایش حجم نسبت به 39666 دستگاه در اکتبر 2021 به 7994 واحد رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-car-exports-oct-2022-baleno-swift-seltos-12453748.html

با وجود اینکه تولید نیسان س، در هند متوقف شده است، اما دومین خودروی پر صادرات از این کشور است.

صادرات جدید Maruti Baleno
تصویر – sansCARi sumit

در مورد خودروهایی که ماه گذشته کمتر از هزار دستگاه فروخته شدند، هیوندای آلکازار، فول، واگن ویرتوس، سوزوکی ارتیگا و هیوندای i20 به ترتیب در جایگاه های هفدهم، هجدهم، نوزدهم و بیستم قرار دارند. آنها در ماه گذشته به ترتیب موفق به ،ب 819، 775، 688 و 547 واحد شدند. آلکازار و i20 به ترتیب 146.69 درصد و 81.13 درصد در سال گذشته رشد ،د.

فول،‌واگن تایگون، هوندا سیتی، هیوندای اورا و کیا سونت به ترتیب 1581 خودرو، 1472 خودرو، 1450 خودرو و 1123 خودرو ارسال ،د و به ترتیب رتبه‌های سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم را در صادرات خودرو در اکتبر 202 به خود اختصاص دادند. Aura و Sonet به ترتیب 83.31% و 15.3% رشد سالانه را به ثبت رساندند، سیتی 4.48% در سال کاهش یافت و 69 وسیله نقلیه (خوب) را از دست داد.

صادرات خودرو اکتبر 2022
صادرات خودرو اکتبر 2022

سوزوکی S-Presso، Isuzu Hi-Lander، Jeep Comp، و Mahindra KUV100 به ترتیب 277، 242، 169 و 165 دستگاه فروخته اند و از این تعداد، Hi-lander بالاترین رشد سالانه 1513 درصدی را به ثبت رسانده است، در حالی که مابقی شاهد کاهش جدی در سال گذشته بوده اند. تحلیل و بررسی. رنو تریبر و هوندا آماز به ترتیب 120 و 118 دستگاه فروخته و به ترتیب 29.03 درصد رشد سالانه و 9.23 درصد کاهش نسبت به سال گذشته ثبت ،د. جیپ م،ن و رنو کیگر به ترتیب 112 و 109 دستگاه فروخته اند و کیگر نسبت به اکتبر 2021 کاهش 65.51 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

خیر صادرات خودرو اکتبر-22 اکتبر-21 درصد رشد سالانه
1 دزیره 5,955 5,636 5.66
2 آفتابی 4570 2,356 93.97
3 بالنو 3,698 5,016 -26.28
4 سریع 3,088 3,977 -22.35
5 سلتوس 3,040 3,027 0.43
6 ورنا 2694 1797 49.92
7 آهن ربا 2,384 638 273.67
8 i10 بزرگ 2300 920 150.00
9 س،یو 1,948 0
10 سیاز 1,713 529 223.82
11 کرتا 1697 1662 2.11
12 ،و 1691 672 151.64
13 تایگون 1,581 0
14 شهر 1,472 1,541 -4.48
15 هاله 1,450 791 83.31
16 سونت 1,123 974 ساعت 15.30
17 آلکازار 819 332 146.69
18 ویرتوس 775 0
19 ارتیگا 688 817 -15.79
20 i20 547 302 81.13
21 کمبود 542 0
22 جیمی 539 1762 -69.41
23 محل 498 253 96.84
24 کوید 450 250 80.00
25 Xuv300 448 0
26 ایگنیس 299 104 187.50
27 اسپرسو 277 1,104 -74.91
28 سلام لندر 242 15 1513.33
29 قطب نما 169 660 -74.39
30 100 من 165 545 -69.72
31 قبیله 120 93 29.03
32 متحیر ، 118 130 -9.23
33 نصف النهار 112 0
34 کیگر 109 316 -65.51
35 WR-V 88 60 46.67
36 Xuv500 79 14 464.29
37 کار کنید 64 0
38 Xuv700 35 0
39 نسیم 28 1,287 -97.82
40 XL6 20 0
41 هکتور 12 0
42 V-Cross 6 0
43 بو،و 5 5 0.00
44 S-Cross 1 1 0.00
45 Eeco 1 165 -99.39
46 ونتو 0 1,014 -100.00
47 سانترو 0 478 -100.00
48 عقرب 0 233 -100.00
49 ما،یمو 0 143 -100.00
50 واگن R 0 16 -100.00
51 لگد زدن 0 16 -100.00
52 فالگیر 0 9 -100.00
53 داتسون GO 0 3 -100.00
54 Verito 0 2 -100.00
55 چوگان 0 1 -100.00
جمع 47660 39666 20.15

زیر 100

کیا سلتوس و هیوندای ورنا در ماه گذشته به ترتیب 3040 و 2694 دستگاه فروخته اند. سلتوس رشد سالانه 0.43 درصد و ورنا 49.92 درصد رشد سالانه را تجربه ،د. نیسان مگنیت و هیوندای i10 موفق به یافتن 2384 و 2300 ،یدار در خارج از کشور شدند و تعداد آنها نسبت به سال قبل 273.67 درصد و 150 درصد افزایش یافت.

صادرات خودرو برای اکتبر 2022

سوزوکی س،یو و سیاز 1948 دستگاه و 1713 دستگاه در اکتبر 2022 فروختند و سیاز نیز 223.82 درصد رشد سالانه را ثبت کرد. اکنون که 10 خودروی صادراتی برتر برای اکتبر 2022 خارج شده اند، کرتا و ،و به ترتیب 1697 و 1691 دستگاه در ماه گذشته فروخته اند. صادرات کرتا تنها 2.11 درصد در سال، در حالی که ،و 151.64 درصد سالانه رشد داشته است.

با ارسال 542 و 539 دستگاه، اعداد کیا کارنس و سوزوکی جیمنی از مرز 500 عبور ،د و علیرغم اینکه یک محصول محبوب بودند، جیمنی با کاهش 69.72 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد. خودروهایی که صادرات آنها زیر 500 بوده است عبارتند از هیوندای Venue با 498، رنو Kwid با 450، ماهیندرا XUV300 با 448 و سوزوکی ایگنیس با 299 دستگاه. از این میان، ایگنیس بالاترین رشد سالانه 187.5 درصدی را به ثبت رساند.

برخی از خودروهای صادراتی خودرو در اکتبر 2022 به زیر 100 دستگاه سقوط ،د. هوندا WR-V، ماهیندرا XUV500، اشکودا کوشاق و ماهیندرا XUV700 با فروش 88، 79،64 و 35 دستگاه به ترتیب در جایگاه های 35، 36، 37 و 38 قرار گرفتند. Brezza و XL6 سوزوکی تنها 28 و 20 دستگاه را به فروش رساندند.

در صدر صادرات خودرو برای اکتبر 2022، Dzire و Sunny با 5955 و 4570 وسیله نقلیه ارسال شده و 5.66 درصد و 93.97 درصد رشد سالانه ثبت کرده اند. سوزوکی دیزیر 12.49 درصد از کل صادرات و س، 9.59 درصد را در اختیار دارد. صادرات Baleno و Swift در سال گذشته به ترتیب 26.28% و 22.35% کاهش یافت زیرا آنها 3698 و 3088 دستگاه در ماه گذشته ارسال ،د.