10 خودرو برتر صادراتی سپتامبر 2022

Maruti Brezza که در رتبه هفتم این فهرست قرار دارد، رشد سالانه 120.37 درصدی را به ثبت رسانده است. صادرات از 1296 واحد در سپتامبر سال گذشته به 2856 واحد در سپتامبر 2022 رسیده است. سهم برزا در صادرات 5.58 درصد است. در بازار داخلی، Brezza جایگاه برتر خود را در بخش SUV های زیر 4 متری بازیابی کرده است. در ماه سپتامبر، فروش 15445 دستگاهی را به ثبت رسانده بود که یک جهش عظیم 724.17 درصدی در رشد سالانه بود. سهم بازار آن 24.55 درصد بود.

هیوندای کرتا با صادرات 2587 دستگاه در رتبه بعدی قرار دارد. رشد سالانه منفی 10.14 درصد در مقایسه با 2879 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 5.05 درصد است. در رتبه دهم کیا سونت با صادرات 2343 دستگاه قرار دارد. رشد سالانه 67.60 درصد در مقایسه با 1398 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 4.57 درصد است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-car-exports-sep-2022-verna-dzire-selto-12451960.html

نیسان س، با صادرات 3979 دستگاه در ماه سپتامبر در جایگاه چهارم قرار دارد. رشد سالانه 2.26 درصد در مقایسه با 3891 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 7.77 درصد است. ماروتی سوئیفت با صادرات 3908 دستگاه در رتبه بعدی این فهرست قرار دارد. تعداد صادرات در مقایسه با 1950 دستگاه در شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است. سهم سوئیفت در صادرات 7.63 درصد است.

Brezza رشد قوی را ثبت کرد

در بحث صادرات، Baleno با صادرات 3493 دستگاه در جایگاه ششم قرار دارد. رشد سالانه 8.11 درصد در مقایسه با 3231 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته بهبود یافته است. سهم صادرات 6.82 درصد است. هیوندای گرند i10 با صادرات 2660 دستگاه در رتبه هشتم قرار دارد. رشد سالانه 30.78 درصد در مقایسه با 2034 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 5.19 درصد است.

خیر صادرات خودرو 22 سپتامبر 21 سپتامبر درصد رشد سالانه
1 ورنا 4,190 4,604 -8.99
2 دزیره 4070 4277 -4.84
3 سلتوس 4,012 2,154 86.26
4 آفتابی 3979 3,891 2.26
5 سریع 3908 1950 100.41
6 بالنو 3,493 3,231 8.11
7 نسیم 2,856 1296 120.37
8 i10 بزرگ 2660 2034 30.78
9 کرتا 2,587 2,879 -10.14
10 سونت 2,343 1,398 67.60
11 شهر 2,146 2703 -20.61
12 جیمی 1997 1670 19.58
13 هاله 1,932 807 139.41
14 ،و 1300 843 54.21
15 س،یو 1,139 26 4280.77
16 ارتیگا 1026 1070 -4.11
17 آلکازار 939 151 521.85
18 قبیله 815 1593 -48.84
19 کوید 793 2,436 -67.45
20 i20 639 316 102.22
21 کیگر 607 1,394 -56.46
22 کمبود 579 0
23 محل 554 1,016 -45.47
24 سیاز 547 1099 -50.23
25 قطب نما 457 693 -34.05
26 ایگنیس 268 12 2133.33
27 تایگون 266 0
28 Xuv300 207 3 6800.00
29 کار کنید 195 0
30 نصف النهار 158 0
31 آهن ربا 109 1682 -93.52
32 WR-V 94 90 4.44
33 متحیر ، 93 171 -45.61
34 Xuv500 60 123 -51.22
35 اسپرسو 45 1596 -97.18
36 بو،و 45 0
37 سلام لندر 35 45 -22.22
38 Eeco 30 89 -66.29
39 100 من 22 458 -95.20
40 XL6 19 21 -9.52
41 ویرتوس 5 0
42 عقرب 4 121 -96.69
43 ونتو 0 2,870 -100.00
44 چوگان 0 1,344 -100.00
45 سانترو 0 897 -100.00
46 برو 0 257 -100.00
47 WagonR 0 104 -100.00
48 ما،یمو 0 56 -100.00
49 برگرد 0 40 -100.00
50 لگد زدن 0 34 -100.00
51 فالگیر 0 31 -100.00
52 S-Cross 0 11 -100.00
جمع 51,223 53,586 -4.41

در صدر فهرست صادرات در ماه سپتامبر، هیوندای ورنا قرار دارد. در مجموع 4190 دستگاه صادر شد که این رقم در شهریورماه سال گذشته 4604 دستگاه بود. رشد سالانه 8.99- درصد کاهش یافته است. سهم ورنا در صادرات 8.18 درصد است. هیوندای در حال حاضر روی نسل بعدی ورنا کار می‌کند که انتظار می‌رود در فضای داخلی و ویژگی‌های ADAS اصلاح شده باشد. گزینه های موتور مانند قبل خواهد بود.

خودروساز، مانند ماروتی، هیوندای و کیا همچنان بر صادرات در ماه سپتامبر تسلط دارند. در میان ده خودروی برتر، ماروتی چهار خودرو، هیوندای سه خودرو، کیا دو و نیسان یک خودرو (س،) دارند. به استثنای Verna، Dzire و Creta، همه خودروهای دیگر در ده خودروی اول رشد مثبت سالانه را ثبت کرده‌اند. سهم جمعی در صادرات ده خودروی برتر این فهرست بیش از 65 درصد است.

در رتبه دوم لیست صادرات خودرو در سپتامبر 2022، Maruti Dzire با صادرات 4070 دستگاه در ماه سپتامبر قرار دارد. رشد سالانه 4.84- درصد در مقایسه با 4277 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته کاهش یافته است. سهم صادرات 7.95 درصد است. در رتبه سوم کیا سلتوس با صادرات 4012 دستگاه در ماه سپتامبر قرار دارد. رشد سالانه در مقایسه با 2154 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته، 86.26 درصد است. سهم سلتوس در صادرات 7.83 درصد است.

صادرات خودرو سپتامبر 2022
صادرات خودرو سپتامبر 2022
سایر خودروهای موجود در لیست صادرات خودرو در سپتامبر 2022 که اعداد قابل توجهی برای نمایش دارند عبارتند از هوندا سیتی، ماروتی جیمنی، هیوندای اورا، ماروتی ،و، س،یو و ارتیگا. بقیه خودروهای لیست دارای اعداد صادراتی کمتر از 1 هزار دستگاه هستند. از نظر درصد رشد بهترین عملکرد ماهیندرا XUV300 است. صادرات 6800.00 درصد بهبود یافته است، از 3 واحد در سپتامبر سال گذشته به 207 واحد در سپتامبر 2022. س،یو همچنین رشد قوی 4280.77 درصدی را از 26 واحد به 1139 واحد ثبت کرده است.

10 خودرو برتر صادراتی سپتامبر 2022

صادرات خودرو در شهریورماه 51223 دستگاه بوده که در مقایسه با 53586 دستگاه در شهریور 2021 رشد منفی 4.41 درصدی را نشان می دهد.

هیوندای کرتا
هیوندای کرتا