10 دو چرخ برتر آوریل 2023 – اسپلندر، اکتیوا، پالسار، اکسس، آپاچی

Bajaj Pulsar
Bajaj Pulsar

فروش دو چرخ در آوریل 2023 شاهد رشد سالانه Splendor، Activa و Pulsar به همراه Access، Platina و Apache بود.

کاهش فروش برای Honda CB Shine گزارش شد که فروش آن با 15.32 درصد کاهش به 89261 دستگاه در ماه گذشته از 1,05,413 دستگاه در آوریل 2022 رسید. این کاهش رشد 16,152 دستگاهی بود. همچنین HF Deluxe (78700 واحد) و Jupiter (59583 واحد) بودند که به ترتیب 21.77 درصد و 2.25 درصد کاهش در سال را تجربه ،د.

سوزوکی ا،س، باجاج پلاتینا، TVS آپاچی

رشد فروش در سال برای Bajaj Pulsar نیز مشاهده شد که با 150.59 درصد بهبود به 1,15,371 دستگاه در آوریل 2023 رسید که از 46,040 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید. Pulsar NS160، NS200 و 220 جدید در این فروش سهم داشته اند.

هیرو اسپلندر و هوندا اکتیوا بار دیگر در کنار باجاج پولسار بر این بخش حکومت ،د. فروش Splendor با 13.30 درصد بهبود در سال به 265225 واحد در آوریل 2023 از 234085 واحد در آوریل 2022 رسید. این رشد 31140 واحدی با سهم Splendor 25.86 درصد بود.

ماه اول سال مالی 2024 (آوریل 2023 – مارس 2024) با یک یادداشت مثبت برای بخش دو چرخ آغاز شد. فروش موتور سیکلت و اسکوتر در لیست 10 برتر، 23.79 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

هوندا اکتیوا با 50.60 درصد رشد در سال به 2,46,357 دستگاه در آوریل 2023 از 1,63,357 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 رسید. این خودروساز اکنون در حال برنامه ریزی برای عرضه اسکوتر Activa Electric در سال آینده است. پس از راه اندازی، Activa Electric با TVS iQube و Bajaj Chetak رقابت خواهد کرد.

10 خودروی برتر دو چرخ آوریل 2023
10 خودروی برتر دو چرخ آوریل 2023

بیشترین رشد فروش در مورد TVS Apache مشاهده شد، فروش نسبت به سال قبل 419.59 درصد بهبود یافت. فروش موتور سیکلت TVS XL در آوریل 2023 از 7342 دستگاه در آوریل 2022 به 38148 دستگاه رسیده است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-april-2023-splendor-activa-pulsar-12469924.html

فروش 10 خودروی دو چرخ برتر در آوریل 2023 به 10,25,782 دستگاه رسید که از 8,28,643 دستگاه در آوریل 2022 فروخته شده بود. این رشد 1,97,139 دستگاهی بود. با در نظر گرفتن فروش تا پایان سال مالی 2023، دوچرخه های موجود در لیست 10 موتور برتر نیز با رشد 15.28 درصدی به 1,12,48,574 دستگاه رسیدند که نسبت به سال مالی 2022 فروش 97,57,340 دستگاه افزایش یافته است.

10 فروش برتر دو چرخه آوریل 2023

در رتبه هفتم لیست 10 خودروی برتر فروش دو چرخ در آوریل 2023، سوزوکی ا،س قرار داشت که فروش آن با 58.60 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 52231 دستگاه در آوریل 2023 رسید که از 32932 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر شد. با فروش 46,322 دستگاهی در ماه گذشته، 18.36 درصد نسبت به 39,136 دستگاه در آوریل 2022 افزایش یافت. این رشد 7,186 واحدی بود و پلاتینا سهم 4.52 درصدی را در این فهرست داشت.

10 خودروی برتر دو چرخ آوریل 2023
10 خودروی برتر دو چرخ آوریل 2023