10 سدان برتر اوت 2022

بخش خودرو در ماه های اخیر شاهد افزایش تقاضا برای خودروهای شاسی بلند بوده است. چندین راه اندازی جدید وجود دارد و دوره های انتظار طول، آنها نشان دهنده تقاضای برجسته ای است که این بخش دریافت می کند. از سوی دیگر، فروش سدان‌ها شاهد فروش مشابهی نبوده‌اند، در حالی که راه‌اندازی‌ها در این بخش نیز کم و در حد فاصل هستند.

فروش VW Virtus در آگوست 2022 به 873 دستگاه رسید که نسبت به 1338 دستگاه در جولای 2022، 34.75 درصد کاهش داشت، در حالی که اشکودا سوپرب (135 دستگاه) و اکتاویا (119 دستگاه) هر کدام رشد سالانه و اوایل سال گذشته را ثبت ،د. شایعاتی مبنی بر توقف تولید هر دوی این مدل ها از مارس 2023 وجود دارد. پایین تر از این لیست، e-Verito (99 دستگاه)، کمری (62 دستگاه) و ونتو (10 دستگاه) قرار دارند، در حالی که 0 دستگاه از Rapid و Elantra برخی وجود دارد. در ژوئیه و آگوست 2022.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-sedans-aug-2022-dzire-city-tigor-12449644.html

Aura در رتبه دوم قرار داشت که با 41.50 درصد رشد سالانه و 8.96 درصد رشد ماهانه به 4378 واحد در آگوست 2022 رسید. 3094 واحد در آگوست 2021 و 4018 واحد در جولای 2022 فروخته شد. درصد سهم Aura13 نیز از 11 درصد افزایش یافت. به 13.22 درصد مادر. فروش هوندا سیتی بر اساس سالانه 6.21 درصد و 10.77 درصد رشد داشته است. میزان فروش در آگوست 2022 به 3488 دستگاه رسید که از 3284 دستگاه در آگوست 2021 و از 3149 دستگاه در جولای 2022 بیشتر بود.

فروش سدان اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)
فروش سدان اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)
مجموع فروش سدان در هند در آگوست 2022 به 33127 دستگاه رسید که 28.36 درصد نسبت به 25807 دستگاه در آگوست 2021 افزایش یافته است. این رشد 7320 واحدی بود. از سوی دیگر، فروش MoM در مقایسه با 36087 دستگاه فروخته شده در جولای 2022، 8.20 درصد کاهش یافت که مربوط به کاهش حجم 2960 واحدی بود.

10 سدان برتر اوت 2022

Maruti Suzuki Dzire با فروش 11868 دستگاه در آگوست 2022 در صدر فهرست 10 خودروی فروش سدان قرار گرفت که نسبت به 5714 دستگاه در آگوست 2021 107.70 درصد افزایش داشت. سهم در جولای 2022 شاهد کاهش آن به 35.83 درصد در ماه گذشته بود.

اشکودا اسلاویا که در اوایل سال جاری عرضه شد، در لیست 10 سدان برتر فروش در آگوست 2022 در رتبه 6 قرار گرفت. فروش 1941 دستگاهی در آگوست 2022 ثبت شد که نسبت به 1895 دستگاه در ژوئیه 2022، 2.43 درصد رشد داشت. فروش ورنا کاهش یافت. بر اساس سالانه و ماهانه به 1,734 دستگاه از 2,098 دستگاه در آگوست 2021 و 1,870 دستگاه در جولای 2022 فروخته شده است. ،یداران منتظر Verna 2023 هستند که قرار است سال آینده در هند عرضه شود.

Maruti Ciaz، VW Power

فروش سدان تاتا تیگور 108.37 درصد بر اساس سالانه بهبود یافته و به 3486 دستگاه رسیده است که از 1673 دستگاه در آگوست 2021 بیشتر شده است. 48.14 درصد کاهش فروش در سال به 3,418 دستگاه، از 6,591 واحد فروخته شده در آگوست 2021 کاهش یافته است. این کاهش رشد 3,173 واحدی با سهم 10.32 درصدی بود در حالی که فروش در جولای 2022 به 2,767 واحد رسید. .

فروش سدان در آگوست 2022 شاهد رشد فروش مثبت Maruti DZire و Tata Tigor بر اساس سالانه بود در حالی که فروش مادران کاهش یافت.

هوندا سیتی جدید
هوندا سیتی جدید

Maruti Suzuki Ciaz نیز در بازارهای هند با کاهش 29.36 درصدی فروش نسبت به 2146 دستگاه در آگوست 2021 به میزان 29.36 درصد نسبت به سال 2021 مورد توجه قرار نگرفت.

فروش سدان اوت 2022 مقابل ژوئیه 2022 (مادر مادری)
فروش سدان اوت 2022 مقابل ژوئیه 2022 (مادر مادری)