10 سدان برتر دسامبر 2022

علیرغم تسلط SUV ها، فروش سدان ها به ویژه در انتهای طیف قیمتی در حال افزایش است. خودروهایی که در این بخش قیمت کار می کنند، سدان های زیر 4 میلیونی هستند که در بخش B مانند Dzire، Aura، Tigor و Amaze قرار می گیرند. اینها 4 سدان برتر در حال حاضر در هند هستند.

در رتبه های سوم و چهارم، تاتا تیگور و هوندا آماز را داریم. هر دو سدان زیر 4 میلیونی در دسامبر 2022 حدود 3.6 هزار دستگاه فروختند. Tigor رشد 84 درصدی سالانه را با افزایش 1675 دستگاهی در سال به ثبت رساند، فروش مادران با کاهش 14.69 درصدی، کاهش 632 واحدی در حجم، کاهش یافت. با این حال، Amaze شاهد کاهش در تحلیل سالانه و MoM بود، اما 0.13 درصد از سهم بازار را نسبت به ماه قبل به دست آورد.

فروش سدان دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 - سال
فروش سدان دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 – سال

هر دو Superb و Camry به ترتیب 31.25% و 39.83% کاهش MoM داشتند. در مجموع، فروش خودروهای سدان در دسامبر 2022 به 33669 دستگاه رسید. در مقایسه با فروش 24346 و 36697 دستگاهی در دسامبر 2021 و نوامبر 2022، فروش خودروهای سدان شاهد رشد 38.29 درصدی نسبت به سال قبل و 8.25 درصد کاهش ماهانه بود. حجم به دست آمده در سال 9323 واحد و حجم از دست رفته MoM 3028 واحد است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-sedans-dec-2022-dzire-tigor-city-verna-slavia-virtus-12458319.html

در صدر ج، فروش، Dzire از Maruti Suzuki را داریم که فقط یک تار مو زیر 12 هزار واحد فروخته است. رشد قابل قبولی در سال 2021 با 12.83 درصد در مقایسه با فروش 10633 دستگاهی در سال 2021 به ثبت رسید. با این حال، فروش MoM در مقایسه با نوامبر 2022 نسبت به Dzire مهربان نبود زیرا 17 درصد کاهش یافت و 2459 دستگاه از دست داد. علیرغم این ضرر، Dzire 35.63 درصد از سهم بازار را در اختیار داشت که از 39.39 درصد یک ماه قبل کاهش یافته است.

10 سدان برتر دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 – سال

در مقایسه با 164 دستگاه فروخته شده در سال 2021، اشکودا اکتاویا با فروش 129 دستگاه در سال 35 دستگاه از دست داد و 21.43 درصد کاهش نسبت به سال گذشته ثبت کرد. تجزیه و تحلیل MoM بهتر عمل کرد زیرا 24٪ رشد MoM با 25 واحد در حجم به دست آمد. برادر بزرگتر اکتاویا، Superb، با فروش 110 دستگاه در دسامبر 2022 در مقایسه با 16 دستگاه در سال 2021، 587 درصد رشد سالانه را تجربه کرد و 94 واحد در حجم افزایش یافت. این در مقایسه با رقیب خود کمری که با فروش 71 دستگاه 7000 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند، 70 بیشتر از فروش تنها 1 دستگاه در دسامبر 2021 است، چیزی نیست.

فروش سدان دسامبر 2022 مقابل نوامبر 2022 - مامان
فروش سدان دسامبر 2022 در مقابل نوامبر 2022 – مادر
هیوندای آئورا دومین پرفروش با 4156 دستگاه، تقریباً سه برابر کمتر از Dzire فروش دارد. فروش حتی در سال گذشته پایین بود و تنها 1715 دستگاه بود و شاهد افزایش 142.33 درصدی نسبت به سال گذشته بودیم. برخلاف Dzire، Aura رشد 9 درصدی MoM را ثبت کرد و همچنین 343 واحد در حجم به دست آورد. سهم بازار از 10.39 درصد در نوامبر 2022 به 12.34 درصد افزایش یافت.

اشکودا سوپرب شاهد رشد سالانه 587 درصدی بود و اگر فکر می‌کنید این مقدار زیاد است، تویوتا کمری 7000 درصد رشد سالانه در فروش سدان در دسامبر 2022 ثبت کرده است.

هوندا سیتی جدید
هوندا سیتی جدید

سیتی نتایجی بر خلاف Amaze نشان داد. سیتی 3086 دستگاه فروخت و 17.55 درصد کاهش در تعداد سال گذشته داشت. مادر جایی است که سیتی به دست آورد. رشد MoM با افزایش 375 واحدی به 13.83 درصد رسید. شرکای پلتفرم اشکودا اسلاویا و فول، واگن ویرتوس 2257 و 1888 دستگاه را ثبت ،د و جایگاه های ششم و هفتم را در این لیست به دست آوردند. هر دو رشد ماهانه را به ترتیب 11.62% و 24.62% ثبت ،د.

اشکودا اسلاویا 235 دستگاه و Virtus 373 دستگاه MoM به دست آوردند در حالی که یک ماه قبل 2022 و 1515 دستگاه فروخته شده بود. در رتبه هشتم، ما هیوندای ورنا را داریم. علیرغم اینکه نسخه نسل جدید در انتظار است، ورنا توانسته است 1538 دستگاه را به نام خود بفروشد. این 556 واحد بیشتر از آنچه در سال 2021 فروخته بود و 56.62 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. در مورد فروش MoM، ورنا 487 واحد در حجم از دست داد و فروش 24 درصد کاهش یافت. Ciaz رقیب اصلی Verna هنوز در نسل اول خود است و از سال 2014 به فروش می رسد. تنها با یک فیس لیفت در سال 2018، سن خود را نشان می دهد. سیاز به تازگی موفق به فروش 1154 دستگاهی شده است که کمترین میزان در بین سدان های سگمنت C است. Ciaz به طور کامل در قرمز سقوط کرد و 50 واحد در سال و 400 واحد از دست داد.

فروش سدان ممتاز دسامبر 2022