10 سدان برتر سپتامبر 2022

سدان هایی مانند اشکودا رپید، فول، واگن ونتو، هیوندای النترا و ماهیندرا ای-وریتو متوقف شده اند. با در نظر گرفتن فروش سدان در سپتامبر 2022 به طور کلی، فروش آن به 31357 دستگاه رسید. در مقایسه با 14708 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2021، بخش سدان 113.2 درصد رشد سالانه را با افزایش حجم بیش از 16.5 هزار نشان داد. با این حال، در مقایسه با 33127 دستگاه فروخته شده در آگوست 2022، بخش سدان شاهد کاهش فروش بود که 5.34 درصد از آن را به خود اختصاص داد. کاهش حجم به 1770 واحد رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-sedans-sep-2022-dzire-city-virtus-12452134.html

اشکودا اسلاویا زم، قهرمان ک، سدان های ک، C بود. امروز، با 937 دستگاه فروخته شده، 51.73 درصد کاهش فروش را به ثبت رسانده است و با اندکی بیش از هزار واحد از دست رفته در حجم MoM. با فروش 190 دستگاه، Superb در مقایسه با فروش 135 دستگاهی در آگوست 2022، 9.52 درصد کاهش فروش در سال را به ثبت رساند و 40.74 درصد افزایش فروش داشت.

کمری رشد مثبت ثبت کرد

با در نظر گرفتن فروش سدان در سپتامبر 2022 به طور کلی، فروش 31357 دستگاه با رشد 113.2 درصدی در سال و افت 5.34 درصدی در ماهانه رسید.

هوندا سیتی جدید
هوندا سیتی جدید

در مقایسه با تنها 2141 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2021، Maruti Dzire با فروش 9601 دستگاه در ماه گذشته راه طول، را پیموده است. Dzire رشد سالانه 348.44 درصدی را با رشد 7460 واحدی در سال ثبت کرد. تا کنون، بالاترین سود در این لیست. تحلیل MoM به طور کلی داستان متفاوتی را می گوید. با فروش 11868 دستگاهی در آگوست 2022، فروش Dzire 19.10 درصد کاهش یافت و 2267 واحد از نظر حجمی از دست رفت. همچنین بالاترین در این لیست. Dzire 30.62 درصد از بازار خودروهای سدان را در اختیار دارد.

برادر کوچکتر سوپرب، اکتاویا، توانست 121 دستگاه بفروشد و به دلیل فروش 186 دستگاهی در سال گذشته، فروش 34.95 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. در مقایسه با 119 دستگاه فروخته شده در آگوست 2022، اکتاویا رشد 1.68 درصدی را ثبت کرد. با فروش 68 دستگاه، فروش کمری تویوتا موفق شد رشد مثبتی را در تحلیل سالانه و موم به ثبت برساند.

فروش سدان سپتامبر 2022 - مادر
فروش سدان سپتامبر 2022 – مادر

هیوندای آئورا با فروش 4239 دستگاهی در ماه گذشته و 48.11 درصد رشد در سال و 3.17 درصد کاهش ماهانه در رتبه بعدی قرار دارد. سهم بازار 13.52 درصد بود. پرفروش ترین سدان هوندا امروز Amaze است. با فروش 4082 دستگاهی در ماه گذشته، Amaze رشد سالانه خود را تقریباً دو برابر کرد و 97.87% داشت و رشد 19.43% را در ماه گذشته مشاهده کرد.

از زمان فروش سپتامبر 2022

Tigor تاتا با 3700 دستگاه در سپتامبر 2022 جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. Tigor فروش خود را در سال 183.74 درصد تقریباً چهار برابر کرد، در حالی که رشد MoM به 6.14 درصد رسید. سیتی با 3420 واحد در جایگاه پنجم قرار دارد. این شهر تنها 2.15 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و با تجزیه و تحلیل فروش فروش خود، سیتی شاهد افت 1.95 درصدی بود. هوندا سیتی همچنان 10.91 درصد از بازار خودروهای سدان را در اختیار دارد.

VW Virtus علیرغم اینکه همان خودروهای زیرین بود، توانست از اسلاویا زوم کند. فروش به 1986 واحد رسید و رشد 127.49 درصدی در ماه مامان را با 1113 واحد افزایش در حجم ثبت کرد. سیاز علیرغم قدمت خود، همچنان موفق به فروش 1359 واحدی شد و رشد 38.53 درصدی را در سال به ثبت رساند، اما 10.36 درصد از دست داد.

فروش سدان سپتامبر 2022 - سال
فروش سدان سپتامبر 2022 – سال

هیوندای ورنا زم، پادشاه سدان های سگمنت C بود. با نسل جدید در افق، ورنا موفق به فروش 1654 دستگاه شده است و در مقایسه با 879 دستگاه در سال گذشته، 88.17 درصد رشد سالانه را ثبت می کند. تجزیه و تحلیل MoM کاهش 4.61٪ در فروش را نشان می دهد.