10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023

فروش باجاج پلاتینا نیز سالانه با 9.94 درصد کاهش به 41873 دستگاه رسید که از 46492 دستگاه در ژانویه 2022 کمتر شد. باجاج خودرو پلاتینا ABS 110 سی سی را در دسامبر 2022 عرضه کرد. این اولین موتورسیکلت هند در بخش 100-110 سی سی است که به ،وان استاندارد ABS دریافت می کند.

آپاچی، رایدر، ک،یک 350

لیست فروش موتور سیکلت توسط Hero Splendor در رتبه اول قرار گرفت. 1 با فروش 2,61,833 دستگاه در ماه گذشته، 25.72 درصد نسبت به 2,08,263 دستگاه در ژانویه 2022 افزایش یافته است. این رشد 53,570 واحدی بود و Hero سهم 39.88 درصدی را در این لیست داشت. فروش در دسامبر 2022 به 2,25,443 دستگاه رسید که به افزایش حجم تولید 36,390 دستگاه مربوط می شود.

10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023

فروش RE Cl،ic 350 با کاهش 2.39 درصدی به 26134 دستگاه در ژانویه 2023 از 26775 دستگاه در ژانویه 2022 رسید. فروش هوندا یونیکورن بر اساس سالانه تقریباً دو برابر شد. واحدها این کاهش رشد نسبت به 17261 فروخته شده در دسامبر 2022 بود.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-motorcycles-jan-2023-splendor-pulsar-12461326.html

در لیست 10 موتورسیکلت برتر فروش در ژانویه 2023، TVS Apache با 11.13 درصد رشد در سال به 28811 دستگاه رسید که از 25925 دستگاه در ژانویه 2022 به فروش رسید. رشد از 11377 دستگاه در ژانویه 2022 به 27233 دستگاه رسید.

10 موتورسیکلت فروش برتر ژانویه-23 ژانویه-22
1. هیرو اسپلندر (+26%) 2,61,833 2,08,263
2. هوندا CB Shine (-5%) 99,878 1,05,159
3. Bajaj Pulsar (+26%) 84279 66,839
4. Hero HF Deluxe (-44%) 47,840 85926
5. باجاج پلاتینا (-10%) 41,873 46,492
6. TVS Apache (+11%) 28811 25925
7. TVS Raider (+139%) 27233 11,377
8. Royal Enfield Cl،ic 350 (-2%) 26134 26775
9. هوندا یونیکورن (+94%) 22,019 11,349
10. رویال انفیلد هانتر 350 (NA) 16574 0
جمع 6,56,474 5,88,105

Hero HF Deluxe با کاهش فروش 44.32 درصدی در رتبه 4 قرار داشت که از 85926 دستگاه در ژانویه 2022 به 47840 دستگاه کاهش یافت. سهم HF Deluxe 7.29 درصد است. در مقایسه با فروش در دسامبر 2022، زم، که HF Deluxe در رتبه 2 قرار داشت، که 1,07,755 دستگاه بود، رشد قابل توجهی از مادرید بود.

10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023
10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023

پس از آن Bajaj Pulsar قرار گرفت که فروش آن با 26.09 درصد بهبود در سال به 84279 دستگاه از 66839 دستگاه در ژانویه 2022 رسید. محدوده Pulsar شاهد یک محصول جدید با Pulsar 220F 2023 است که دوباره برای رزرو باز شده است.

10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023
10 موتورسیکلت برتر ژانویه 2023

فروش موتورسیکلت 11.63 درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و Hero Splendor بخش عمده ای از فروش کل را در اختیار دارد.

رویال انفیلد هانتر 350
گمرک رویال انفیلد

هوندا CB Shine در رتبه دوم قرار داشت. فروش 99,878 دستگاهی بود که نسبت به 1,05,159 دستگاه در ژانویه 2022، 5.02 درصد کاهش داشت. سهم CB Shine در این فهرست 15.21 درصد است.

فروش موتورسیکلت با 11.63 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 656474 دستگاه در ژانویه 2023 رسید. این رشد 68369 واحدی نسبت به فروش 588105 دستگاهی در ژانویه 2022 بود. این رشد در ماه ژانویه 21069 واحد از 635405 دستگاه در دسامبر 2 بود. .