10 موتورسیکلت برتر ژوئن 2023

این لیست همچنین شامل RE Cl،ic 350 با 27003 دستگاه فروخته شده در ماه گذشته بود که مربوط به رشد سالانه 6.21 درصدی از 25425 دستگاه در ژوئن 2022 بود. بیشترین پیشرفت در فروش مربوط به Unicorn بود که فروش آن از 79 دستگاه به 33687.34 درصد افزایش یافت. ژوئن 2022 به 26692 واحد در ماه گذشته.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-motorcycle-sales-june-2023-splendor-pulsar-12474182.html

Hero Splendor با فروش 2,38,340 دستگاه در ماه گذشته در صدر فهرست قرار گرفت. این کاهش 12.03 درصدی در مقابل فروش 2,70,923 واحدی در ژوئن 2022 بود که منجر به کاهش 32,583 واحدی از نظر حجم شد. Hero Splendor سهم 31.08 درصدی در این فهرست را به خود اختصاص داد. هوندا شاین با فروش 1,31,920 دستگاه در ژوئن 2023 در رتبه دوم قرار گرفت که این رقم مربوط به رشد 4.74 درصدی سالانه نسبت به فروش 1,25,947 دستگاهی در ژوئن 2022 است.

برخلاف 10 خودروی برتر فروش دو چرخ در ژوئن 2023 که کاهش سالانه را نشان داد، فروش موتور سیکلت در ژوئن 2023 نسبت به سال قبل 10.52 درصد بهبود یافت. در مجموع 7,66,978 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد که 10.52 درصد از فروش 6,93,999 دستگاه در ژوئن 2022 افزایش داشت.

رویال انفیلد ک،یک 350 جدید
رویال انفیلد ک،یک 350 جدید

Hero Splendor پرفروش‌ترین موتورسیکلت در لیست 10 موتورسیکلت برتر در ژوئن 2023 بود که 31 درصد سهم را به خود اختصاص داد.

فروش Hero P،ion با 156.22 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 47554 واحد رسید، از 18560 دستگاه در ژوئن 2022. همچنین در ژوئن 2023 بود که این شرکت P،ion Plus جدید را با قیمت 76301 روپیه معرفی کرد. این موتورسیکلت مسافرتی 100 سی سی در بخش خود با هوندا لیوو، باجاج پلاتینا، تی وی اس رادئون و غیره روبرو می شود.

Bajaj Platina، TVS Raider، Apache

پایین تر از این لیست Bajaj Platina بود. فروش نسبت به 27732 دستگاه در ژوئن 2022 با 31.80 درصد بهبود در سال به 36550 دستگاه رسید. فروش مثبت هم برای TVS Raider و هم برای Apache مشاهده شد. فروش Raider با 192.79 درصد افزایش به 34309 دستگاه در ژوئن 2022 از 11718 دستگاه در ژوئن 2022 رسید. افزایش تقاضا برای آپاچی نیز مشاهده شد که فروش آن با 68.05 درصد بهبود از 28127 دستگاه در ژوئن 1023 در ژوئن 106،23 به 28127 دستگاه در ژوئن 2023 رسید. .

با این حال، در مقایسه با 8,64,427 دستگاه فروخته شده در ماه می 2023، این یک کاهش رشد بود.

10 موتورسیکلت برتر ژوئن 2023

اسپلندر، شاین و پولسار تنها 3 موتورسیکلت بودند که از مرز 1 میلیون واحد عبور ،د. HF Deluxe با 21.10 درصد کاهش در سال در رتبه 4 قرار گرفت. فروش از 113155 دستگاه در ژوئن 2022 به 89275 دستگاه در ژوئن 2023 کاهش یافت که مربوط به کاهش 23880 دستگاهی بود.

پس از آن، Bajaj Pulsar با فروش 1,07,208 دستگاه قرار دارد که نسبت به 83,723 دستگاه در ژوئن 2022، 28.05 درصد افزایش داشته است. رشد Bajaj Pulsar در حال حاضر دارای 13.98 درصد سهم در لیست 10 موتورسیکلت برتر فروخته شده در ژوئن 2023 است.

10 موتورسیکلت برتر ژوئن 2023
10 موتورسیکلت برتر ژوئن 2023