10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی جولای 2022

فروش دو چرخ در بخش 150-200 سی سی در ماه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عرضه‌های جدید، قیمت‌های رقابتی و سطح بالاتر بهره‌وری سوخت، همگی به رشد آن کمک کرده‌اند. مجموع فروش موتورسیکلت در این بخش در ژوئیه 2022 به 1,28,786 دستگاه رسید که 8.66 درصد نسبت به 1,18,521 دستگاه در جولای 2021 افزایش یافت. این رشد 10,265 دستگاهی بود. فروش MoM نیز از 1,01,186 دستگاه در ژوئن 2022، 27.28 درصد افزایش یافته است.

فروش Yamaha FZ در جولای 2022 به 18988 دستگاه رسید که 5.10 درصد نسبت به 18066 دستگاه در ژوئیه 2021 افزایش داشت. با این حال این رشد کمتر از 1.64 درصد نسبت به 19305 دستگاه در ژوئن 2022 بود. از این تعداد 11203 دستگاه در ژوئیه 2022 فروخته شد که 48.46 درصد نسبت به 21735 دستگاه در ژوئیه 2021 کاهش داشت. فروش MoM نسبت به 1906 دستگاه در ژوئن 2022 487.78 درصد بهبود یافت.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی جولای 2022 در مقابل ژوئیه 2021 (سالانه)
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی جولای 2022 در مقابل ژوئیه 2021 (سالانه)

فروش خودروهای دو چرخ در بخش 150 تا 200 سی سی نسبت به سال گذشته 8.66 درصد و ماهانه 27.28 درصد رشد داشته است.

یاماها R15 فروش جولای 2022
تصویر – MRD Vlogs

پایین تر از لیست در شماره های 7 و 8 دو پیشنهاد از Hero MotoCorp بود. Hero XPulse 200 رشد 287.66 درصدی را در سال 2022 به 5435 دستگاه در جولای 2022 گزارش داد که از 1402 دستگاه در ژوئیه 2021 به فروش رسید. همچنین رشد 17.08 درصدی ماهانه از 4642 دستگاه در ژوئن 2022 به 5435 واحد در ژوئن 2022 افزایش یافت. 19.07 درصد به 2741 دستگاه رسید، اما از 3806 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022، MoM 27.98 درصد کاهش یافت.

محدوده Bajaj Pulsar بیشترین فروش را در این بخش داشت. فروش در جولای 2022 به 41380 دستگاه رسید که 53.58 درصد از 26943 دستگاه در جولای 2021 بیشتر بود. این رشد 14437 واحدی با سهم 32.13 درصدی بود. فروش MoM 30.22 درصد از 31778 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 بهبود یافته است. باجاج اخیراً دوچرخه Pulsar 180cc را متوقف کرده است، در حالی که N125 / نسل جدید Pulsar 150 مورد آزمایش قرار گرفته است.

10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی جولای 2022

TVS Apache با کاهش فروش 11.04 درصدی به 24222 دستگاه در جولای 2022 رسید که نسبت به فروش 27228 دستگاهی در ژوئیه 2021 با سهم 18.81 درصد کاهش یافته است. فروش MoM نسبت به 16737 دستگاه در ژوئن 2022، 44.72 درصد افزایش یافته است. همچنین تلویزیون Apache 160cc مدل 2023 در آزمایش قرار دارد و با همان ویژگی ادامه می‌دهد و اگزوز و رنگ‌های جدید دریافت می‌کند.

یاماها R15 و MT 15 به ترتیب با فروش 9359 دستگاه و 8380 دستگاه در ژوئیه 2022 به ترتیب دنبال شدند. این رشد 28.56 درصدی و 57.64 درصدی نسبت به 7280 دستگاه در سال و 5316 دستگاه در ماه جولای 2021 نیز رشد داشت. این دو مدل به ترتیب 12.35 درصد و 7.64 درصد هستند.

Hero XPulse 200, Xtreme 160R

فروش Bajaj Avenger با 38.76 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 76.33 درصد در ماه مارس به 1143 دستگاه در ژوئیه 2022 رسید در حالی که فروش CB200X به 373 دستگاه در جولای 2022 رسید که 122.02 درصد نسبت به 168 دستگاه از 168 واحد فروخته شده در ژوئن، 20 دستگاه بیشتر بود. در جولای 2021، فروش خودرو در ژوئن و ژوئیه 2022 به 0 دستگاه رسید زیرا کروز سوزوکی اینترودر 150 سی سی متوقف شده است.


منبع: https://www.rushlane.com/150cc-to-200cc-motorcycles-july-2022-pulsar-apache-12448332.htmlهمچنین KTM200 با 20.41 درصد کاهش در سال به 1607 دستگاه در جولای 2022 از 2019 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2021 رسید. فروش MoM از 767 دستگاه در ژوئن 2022 109.52 درصد بهبود یافته است. به 1464 دستگاه در جولای 2022 در حالی که فروش MoM 916.67 درصد از 144 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 بهبود یافت. رشد سالیانه X-Blade و Hornet 2.0 با 30.58 درصد و 252.27 درصد به 125222 و 1 ژوئیه به 1252 و 2 واحد و همچنین 1 ژوئیه رسید. با رشد 37.32 درصدی و 1469.62 درصدی از 911 دستگاه و فروش 79 دستگاه در ژوئن 2022.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئیه 2022 در مقابل ژوئن 2022 (MoM)
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئیه 2022 در مقابل ژوئن 2022 (MoM)