10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی دسامبر 2022 – پالسار، آپاچی، R15، MT15، KTM

همین داستان برای Xpulse 200 بود که فروش سالانه آن با 64.65 درصد کاهش به 896 دستگاه در دسامبر 2022 از 2535 دستگاه در دسامبر 2021 رسید.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی در دسامبر 2022 در مقابل نوامبر 2022 - تجزیه و تحلیل MoM
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی در دسامبر 2022 در مقابل نوامبر 2022 – تجزیه و تحلیل MoM

با وجود اینکه فروش یاماها MT15 و KTM 200 به ترتیب 84.91 درصد و 16.87 درصد در دسامبر 2022 به ترتیب 84.91 درصد و 16.87 درصد بهبود یافته و به 3247 دستگاه و 1794 دستگاه در دسامبر 2022 فروخته شده است، عملکرد MoM همچنان پایین است. فروش MT15 نسبت به 6335 دستگاه در نوامبر 2022، 48.75 درصد کاهش یافت، در حالی که فروش KTM 200 در مقایسه با 2293 دستگاه در نوامبر 2022، 21.76 درصد کاهش یافت.

Xtreme 160R، XPulse 200، فروش Avenger دسامبر 2022

تمام موتورسیکلت های دیگر در این لیست شاهد رشد سالانه کاهشی بودند. فروش Xtreme 160R / 200 با 24.81 درصد کاهش در سال 2021 به 1400 دستگاه از 1862 دستگاه در دسامبر 2021 رسیده است.

همچنین این کاهش در فروش سالانه و مادری یاماها R15 بود. فروش با 23.74 درصد کاهش در سال 2022 به 6827 دستگاه در دسامبر 2022 رسید که نسبت به 8952 دستگاه در دسامبر 2021 کاهش یافت. فروش MoM از 7427 دستگاه در نوامبر 2022 8.08 درصد کاهش یافت. فروش Yamaha FZ از 629،6 سال، 629 و 6 سال به 11 درصد کاهش یافت. واحدهای فروخته شده در دسامبر 2021. عملکرد MoM بهتر از این نبود و 23.60 درصد از 7988 واحد فروخته شده در نوامبر 2022 کاهش داشت.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی در دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 - تجزیه و تحلیل سالانه
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی در دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 – تجزیه و تحلیل سالانه

فروش موتور سیکلت در بخش 150 تا 200 سی سی در دسامبر 2022 رشد سالانه و مادری را کاهش داده است و ا،ر مدل ها در قرمز هستند.

Bajaj Pulsar
Bajaj Pulsar

فروش ضعیفی برای موتورسیکلت های این بخش 150 تا 200 سی سی مشاهده شد زیرا ا،ر مدل ها شاهد کاهش قابل توجهی بوده اند. فروش در این بخش بر اساس سالانه 18.81 درصد کاهش یافت و به 95,658 واحد در دسامبر 2022 از 1,17,824 واحد در دسامبر 2021 رسید. این کاهش 22,166 واحدی بود. فروش MoM نیز به میزان قابل توجهی 15.63 درصد از 1,13,380 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2022 کاهش یافت.

باجاج پولسار با 1.86 درصد کاهش در سال به 33804 دستگاه رسید که از 34445 دستگاه در دسامبر 2021 کمتر بود. در نوامبر 2022، Pulsar در رتبه سوم این لیست قرار گرفت و تک‌شاخ و آپاچی در رتبه‌های دوم قرار گرفتند. سهم بازار Bajaj Pulsar در این محدوده در حال حاضر 35.34 درصد از 23.89 درصد در نوامبر 2022 است.

10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی دسامبر 2022

Bajaj Avenger (782 واحد) با رشد سالانه و مادری مواجه شد، در حالی که هورنت 2.0 (681 واحد) و XBlade (373 واحد) دچار کاهش رشد ماهانه شدند. همچنین دوچرخه کاوازاکی W175 که اخیراً به بازار عرضه شد با 224 دستگاه در دسامبر 2022 فروخته شد. این موتور تازه وارد در این بخش از یک موتور تک سیلندر 177 سی سی بهره می برد که 13 ، بخار قدرت و 13.2 نیوتن متر گشتاور تولید می کند و به گیرب، 5 سرعته متصل می شود. در دو جایگاه آ، Gi،er (11 دستگاه) و CB200X (0 واحد) در دسامبر 2022 فروخته شدند.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-150cc-to-200cc-motorcycles-dec-2022-pulsar-12460520.html

TVS Apache با فروش 22181 دستگاه در دسامبر 2022 در رتبه دوم قرار داشت. این کاهش 5.75 درصدی نسبت به 23533 دستگاه در دسامبر 2021 بود در حالی که فروش MoM به میزان 18.22 درصد نسبت به 27122 دستگاه در 302 نوامبر کاهش یافت. تکشاخ با رشد سالانه و مادری به ترتیب 10.82 درصد و 39.66 درصد بود. فروش که در نوامبر 2022 به 28729 دستگاه و در دسامبر 2021 به 19321 دستگاه رسیده بود حتی بیشتر کاهش یافت و به 17335 دستگاه در دسامبر 2022 رسید.