10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی فوریه 2023

هوندا یونیکورن در فوریه 2023 در مقایسه با رتبه 3 در لیست فروش موتورسیکلت های 150-200 سی سی در ژانویه 2023 به رتبه 10 این لیست سقوط کرد. فروش در فوریه 2022 به 12812 دستگاه رسید که با 89.53 درصد کاهش به 1،3 واحد گذشته رسید. ماه در ژانویه 2023 فروش به 22019 دستگاه رسید که با کاهش 93.92 درصدی ماهانه روبرو شد.

فروش موتورسیکلت‌های 150 تا 200 سی‌سی شاهد رشد 20.03 درصدی در سال گذشته بود، اما فروش مادران با نتیجه منفی پایان یافت.

Bajaj Pulsar 150cc
تصویر – شاهرخ اختر

فروش در سال 2023 و در سال گذشته برای FZ به 17262 دستگاه در فوریه 2023 بهبود یافت. یاماها FZ در فوریه 2023 بیشترین فروش را در خط تولید این شرکت داشت و پس از آن R15 و MT15 قرار گرفتند. فروش یاماها R15 با 20.17 درصد افزایش نسبت به سال 2023 به 7697 دستگاه در فوریه 2023 رسید. فروش MoM از فروش 8738 دستگاهی در ژانویه 2023، 29.82 درصد کاهش یافت.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی - فوریه 2023
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی – فوریه 2023

فروش سوزوکی گی،ر با 6.45 درصد کاهش نسبت به سال قبل از 1815 دستگاه در فوریه 2022 به 1698 دستگاه رسید در حالی که فروش MoM در ژانویه 2023 به 0 دستگاه کاهش یافت. Gi،er 2023 نیز اخیراً به روز شده است و فروش آن در ماه های آینده مثبت تر خواهد بود.

XPulse 200، Avenger، Unicorn، Xtreme

TVS Apache فروشنده شماره 1 در این بخش در فوریه 2023 بود. در ماه گذشته شاهد فروش 34935 دستگاهی بود که 112.94 درصد در مقایسه با فروش 16406 دستگاه در فوریه 2022 افزایش داشت. این رشد 18529 واحدی با 34 واحد بود. درصد سهم فروش MoM نیز در مقایسه با 28811 دستگاه در ژانویه 2023 به طور مثبت 21.26 درصد افزایش یافت. سهم بازار از 23.54 درصد به 34.05 درصد MoM افزایش یافت.

فروش موتور سیکلت 150cc-200cc فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 - تجزیه و تحلیل سالانه
فروش موتور سیکلت 150cc-200cc فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

مانند موتورسیکلت‌هایی در بخش 350 سی‌سی که بر اساس سالانه بهبود یافتند، اما از نظر فروش مادری کاهش یافتند، این همان سناریویی بود که در مورد موتورسیکلت‌های 150 تا 200 سی‌سی مطرح بود. فروش در ماه گذشته باعث شد موتورسیکلت‌های 150-200 سی‌سی به 1,02,591 دستگاه برسد که 20.03 درصد نسبت به فروش 85,473 دستگاهی در فوریه 2022 افزایش یافته است. این رشد 17,118 دستگاهی بود. با این حال، فروش MoM از 1,22,369 دستگاه در ژانویه 2023 به میزان 16.16 درصد کاهش یافت که مربوط به کاهش حجم 19,778 واحدی بود.

10 موتورسیکلت پرفروش فوریه 2023 در بخش 150 سی سی تا 200 سی سی

پایین تر از لیست فروش XPulse با کاهش فروش در سال و مامان به 1640 دستگاه بود. فروش Avenger با 75.54 درصد بهبود در سال 2023 به 1543 دستگاه در فوریه 2023 نسبت به 879 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 رسیده است، در حالی که فروش MoM نسبت به 1701 دستگاه در ژانویه 2023 کاهش 9.29 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن، هر مدل و لیست در این لیست سالی قابل توجهی داشته است. -رشد

فروش موتور سیکلت 150cc-200cc فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 - تجزیه و تحلیل MoM
فروش موتور سیکلت 150cc-200cc فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 – تجزیه و تحلیل MoM

TVS Apache از Bajaj Pulsar که شماره شماره بود سبقت گرفت. 1 مدل پرفروش در این بخش در ژانویه 2023. آپاچی همچنین فروش نقطه عطفی به میزان 5 میلیون (50 لک) از زمان عرضه این سری در سال 2005 به ثبت رساند. 22,470 دستگاه در فوریه 2022 فروخته شد. با این حال، فروش MoM از 34,307 دستگاه در ژانویه 2023، کاهش 22.64 درصدی را تجربه کرد. این باعث شد سهم بازار از 28.04 درصد در مامان به 25.87 درصد کاهش یابد.

رشد فوق‌العاده‌ای برای KTM 200 مشاهده شد که با 40.38 درصد بهبود در سال به 3254 دستگاه در فوریه 2023 از 2318 دستگاه در فوریه 2022 رسید. درصد از 1.73 درصد مادر.

فروش Xtreme 160R/200 به 462 دستگاه کاهش یافت، در حالی که 79 دستگاه از کاوازاکی W175، 6 دستگاه از X-Blade و 5 دستگاه از Hornet 2.0 در ماه گذشته با هر ثبت کاهش رشد سالانه و موم به فروش رسید. فروش CBX 200X نیز به 0 دستگاه کاهش یافت، حتی با وجود فروش 538 دستگاهی در فوریه 2022 و فروش 3 دستگاه در فوریه 2023.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-150cc-to-200cc-motorcycles-feb-2023-apache-pulsar-12464347.html