10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022

اگرچه آپاچی و اف‌زی مبارزه سختی را ارائه می‌کنند، اما با فروش پولسار در ژوئن 2022 برابری نمی‌کنند.

یاماها MT15 جدید
یاماها MT15 جدید. تصویر – Dev MTR

جالب‌ترین پیشرفت در این بخش، ظهور Avenger 160 است. از آنجا که TVS با راه‌اندازی رونین به‌،وان یک «کروز» به غیر از این امیدوار بود، یکی از اعتبارات آن است. همچنین بنا به دلایلی هوندا یونیکورن 160 و ای، بلید در حال افزایش محبوبیت هستند. به خصوص X Blade که در سال 901.10 درصد رشد داشته است.

یاماها R15 و MT15 به ترتیب 8330 و 7785 دستگاه در ژوئن 2022 فروختند و به ترتیب 65.94% و 114.58% رشد سالانه نسبت به ژوئن 2021 و 16.99% و 2.65% رشد نسبت به ماه می 2022 ثبت ،د. R15 و MT15 در حال حاضر 8.23 ​​و 7.69 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده اند. ما Avenger 160 را با فروش 4828 دستگاه در ژوئن 2022، 1717 دستگاه در ژوئن 2021 و 1824 دستگاه در ماه مه 2022 در رتبه ششم داریم. رشد سالانه 181.19 درصد و رشد ماهانه 164.69 درصد (خوب) را به ثبت رسانده است.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021 (سالانه)
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021 (سالانه)

ژوئن 2022 به طور کلی ماه خوبی برای فروش موتور سیکلت بوده است. اگر نگاهی به نمودارهای فروش بالای 200 سی سی – 500 سی سی و نمودارهای فروش موتور سیکلت 500 سی سی+ بیندازیم، هر دو بخش رشد مثبتی داشته اند. اما بخش 150 سی سی تا 200 سی سی معمولاً فروش بیشتری نسبت به بخش های ذکر شده در بالا به دست می آورد. بیا یک نگاهی بیندازیم.

فروش انباشته سری Pulsar در ژوئن 2022 به 31778 دستگاه رسید و شاهد رشد 12.12 سالانه نسبت به فروش 28343 دستگاهی در ژوئن 2021 هستیم. حتی چشمگیر است، رشد 148.09 درصدی ماهانه بیش از تنها 12809 واحد فروخته شده در ماه مه 2021. در حال حاضر سهم بازار 3 ulsar را در اختیار دارد. در ژوئن 2022 که در ماه گذشته 14.52 درصد بود. به نظر می رسد این افزایش به دلیل N160 تازه راه اندازی شده باشد.

10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022

هوندا چهار دوچرخه در این لیست دارد. Unicorn 160 در مکان نهم، X Blade در مکان دهم، CB200X در مکان دوازدهم و Hornet 2.0 در مکان چهاردهم. اگرچه Unicorn 160 و X Blade به ترتیب با 671% و 901% رشد سالانه بالاترین میزان فروش را در لیست ثبت ،د، اما همه آنها افت فروش را ثبت ،د. Unicorn 160 با 39.16٪، X Blade با 40.03، CB200X با 78.41٪ و Hornet 2.0 شاهد کاهش 94.50٪ در فروش در ژوئن 2022 نسبت به می 2022 بودند.

KTM، فروش سوزوکی

در مجموع، بخش برتر 150 سی سی تا 200 سی سی با 18.11 درصد رشد سالانه و 14.68 درصد رشد ماهانه با فروش 1,01,186 دستگاه در ژوئن 2022، 85,672 دستگاه در ژوئن 2021 و 88,236 دستگاه در ژوئن 2021 و 88,236 دستگاه در سال 2022 فروخته شده است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-150cc-to-200cc-motorcycles-jun-2022-pulsar-apache-12444835.html

بعدی در لیست Hero است. XPulse 200 و Xtreme 160R به ترتیب 4642 و 3806 دستگاه در ژوئن 2022 فروختند و 153.25% و 274.24% رشد نسبت به ژوئن 2021 ثبت ،د. XPulse 200 شاهد رشد 33.35% بود. و Xtreme 160R در حال حاضر از 4.59% و 3.76% از این بازار برخوردار هستند.

یاماها FZ در ژوئن 2022 با فروش 19305 دستگاه نسبت به فروش 11084 دستگاه در ژوئن 2021 و فروش 15068 دستگاه در ماه مه 2022 مواجه شد. این به آن 74.14 درصد رشد سالانه و 28.12 درصد رشد ماهانه را می دهد و 19.08 درصد از این بازار را در ژوئن 2.08 درصد در اختیار دارد. خط تولید Apache توسط TVS با افت 44.64 درصدی نسبت به سال قبل و 38.11 درصد کاهش فروش در ماه های گذشته مواجه شد. 16737 دستگاه در ژوئن 2022، 30233 دستگاه در ژوئن 2021 و 27044 دستگاه در ماه مه 2022 فروخته شد و در حال حاضر 16.54 درصد سهم دارد.

این ما را با KTM و سوزوکی رها می کند. دوچرخه‌های 200 سی‌سی KTM تنها 767 دستگاه در ژوئن 2022 با افت 45.37 درصدی نسبت به سال گذشته و 35.92 درصد نسبت به سال قبل فروخته‌اند، زیرا در ژوئن 2021، 1404 دستگاه و در ماه می 2022، 1197 دستگاه فروختند. مزاحم راه دودو را رفت. Gi،er افت 86.07 درصدی را در سال و 85.41 درصد در MoM ثبت کرده است.

فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022 در مقابل می 2022 (MoM)
فروش موتور سیکلت 150 سی سی تا 200 سی سی ژوئن 2022 در مقابل می 2022 (MoM)