10 موتورسیکلت برتر 200 سی سی تا 500 سی سی اکتبر 2022

محدوده Pulsar 250 با زیان آشکار در هر دو تحلیل سالانه و MoM به ترتیب 78.12٪ و 21.13٪ عقب است. سری KTM 390 با فروش 1250 دستگاهی شاهد رشد 6.75 درصدی در سال و 17 درصد کاهش فروش در ماهانه بود. سری Dominar 400 و Honda CB300 در اکتبر 2022 به ترتیب 1197 و 681 دستگاه فروختند و رتبه های دوازدهم و سیزدهم را در این لیست ،ب ،د.

در شروع کار، ما ک،یک 350 همیشه سبز را داریم که در سپتامبر 2022 نیز در صدر ج، قرار گرفت. در ماه گذشته 31791 دستگاه فروخت و 69.75 درصد نسبت به سال قبل و 15.31 درصد در ماه گذشته افزایش یافت. ک،یک 350 به تنهایی 34.07 درصد از سهم بازار را در این بخش تشکیل می دهد. Hunter 350 و Meteor 350 که اخیراً به فضا پرتاب شده اند در جایگاه های دوم و سوم قرار می گیرند.

فروش Electra 350 با 4,575 دستگاه بیش از 2,246 دو برابر شد. حتی در تحلیل MoM، الکترا رشد 9.61 درصدی را نشان می دهد. با وجود اینکه فروش خود را در سال 2021 37.21 از دست داد، هوندا CB350 در اکتبر 2022 4491 دستگاه فروخت و 12.84 درصد رشد کرد. CB350 جایگاه ششم را به خود اختصاص داده و زنجیره رویال انفیلد را در فهرست پرفروش‌ها با 4.81 درصد سهم بازار ش،ت.

هر دو Dominar 400 و CB300 رشد مثبتی را در تحلیل سالانه و مامان ثبت ،د. در حالی که اولی فروش خود را به میزان 9.72 درصد در سال و 54.05 درصد رشد داشت، دومی رشد سالانه 68000 درصدی را ثبت کرد زیرا تنها 1 دستگاه در سال قبل فروخته بود. رشد ماهانه 34.85 درصد بود. Avenger 220 و Apache RR 310 607 و 366 دستگاه فروخته و به طور کامل به قرمزی سقوط ،د.

فروش Avenger، Apache، V-Strom

Meteor رشد 31.87 درصدی سالانه را ثبت کرد. با این حال، فروش Hunter و Meteor به ترتیب 9.77% و 4.49% کاهش یافت. Bullet 350 افسانه ای 8755 دستگاه فروخت و شاهد رشد 50.38 درصدی نسبت به 5822 دستگاه در سال گذشته بود. Bullet دقیقاً همان خودروهای فروخته شده MoM را حفظ می کند و خنثی می ماند.

موتورسیکلت های 200 سی سی تا 500 سی سی اکتبر 2022

حتی اگر هوسکوارنا تنها 345 دستگاه از Svartpilen 250 و Vitpilen 250 خود را در مجموع فروخت، فروش 6800 درصد در سال و 29.7 درصد رشد داشت. کاوازاکی نینجا 300 و سوزوکی گی،ر 250 در اکتبر 2022 136 و 65 دستگاه فروختند و هر دوی آنها به ترتیب رشد منفی سالانه و ماهانه را ثبت ،د.

فروش Avenger 220 و Apache 310 بر اساس MoM و YoY کاهش یافت. FZ25 افت سالانه 40.29 درصدی را ثبت کرد، اما با فروش 489 دستگاه بیش از 343 دستگاه در سپتامبر 2022، رشد MoM 42.57 درصد بود. سوزوکی V-Strom SX 250 اخیراً با کاهش 1.11 درصدی در فروش خود بر اساس مدل MoM همراه بود و ارقام آن به 355 دستگاه رسید.

فروش موتور سیکلت 200 سی سی تا 500 سی سی - مامان
فروش موتور سیکلت 200 سی سی تا 500 سی سی – مامان

سری هیمالیا و KTM 250 3751 و 2187 موتورسیکلت فروختند و به ترتیب 0.62% و 88.21% رشد سالانه و 7.85% و 1.25% رشد ماهانه ثبت ،د. Dominar 250 با فروش 1641 واحدی در سال 2021 رشد خیره کننده 164000 درصدی را ثبت کرد در حالی که تنها یک دستگاه در سال 2021 فروخته شد. ارقام MoM 11.20 درصد کاهش یافت.

فروش موتور سیکلت 200 سی سی تا 500 سی سی - سال
فروش موتور سیکلت 200 سی سی تا 500 سی سی – سال

بیشتر کارهای سنگین در 10 موتورسیکلت برتر 200 سی سی تا 500 سی سی توسط رویال انفیلد با 6 محصول انجام می شود که همگی در 7 محصول برتر قرار دارند.

Bajaj Pulsar F250 Red
Bajaj Pulsar F250

در مجموع، بخش موتورسیکلت های 200 سی سی تا 500 سی سی در اکتبر 2022 شاهد 93,316 موتورسیکلت بود. در مقابل 60,368 موتورسیکلت فروخته شده در اکتبر 2021 و 89,822 موتورسیکلت فروخته شده در سپتامبر 2022، این بخش 33.58 درصد رشد سالانه 89 درصد و رشد 3 ماهه را ثبت کرد. رشد حجم سالانه 32948 واحد و 3494 واحد ماهانه بود.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-200cc-to-500cc-motorcycles-oct-2022-cl،ic-bullet-12455029.html

با وجود گران بودن، Ninja 300 از Gi،er 250 پیشی گرفت که نشان دهنده این است که بسته بندی ضعیف می تواند یک محصول خوب را ،اب کند. Ninja 400 و CB500 به ترتیب 36 و 5 دستگاه فروختند و هر دو رشد منفی را ثبت ،د. ،ده فروشی جاوا و یزدی به 3496 واحد رسید و 33.38 درصد رشد سالانه و 24.28 درصد رشد ماهانه را ثبت کرد. افزایش حجم در سال به 875 واحد و 683 واحد در ماهانه رسید.