10 موتورسیکلت برتر 200 سی سی تا 500 سی سی فوریه 2023 – Bullet، Hunter، Pulsar، Dominar

همچنین نینجا 300 با کاهش 41.56 درصدی فروش در سال، اما 60.87 درصد رشد بر اساس ماهانه به 148 دستگاه در فوریه 2023 رسید. واحدها در فوریه 2022 فروخته شدند در حالی که فروش MoM 88.24 درصد کاهش یافت. در شماره های 19 و 20 Husqvarna 250 (40 واحد) و Ninja (22 واحد) قرار گرفتند. 0 واحد فروش برای V-Strom، CB399R و CB500 ثبت شد در حالی که Jawa/Yezdi (،ده فروشی) به 3156 دستگاه رسید که 8.15 درصد نسبت به سال گذشته و 11.65 درصد نسبت به فروش 3436 دستگاه در فوریه 2022 و 323 دستگاه در ژانویه 2020 کاهش داشت.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-200cc-to-500cc-motorcycles-feb-2023-bullet-،ter-12464556.htmlDominar 400 همچنین افزایش تقاضا در بازارها را در ماه گذشته با فروش 701 واحدی 111.78 درصد نسبت به 331 دستگاه در فوریه 2022 افزایش داد. فروش MoM نسبت به 586 دستگاه در ژانویه 2023 19.62 درصد بهبود یافت. این لیست همچنین شامل KTM 390 بود. 629 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد، 1555.26 درصد رشد سالانه از تنها 38 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022. با این حال، فروش MoM از 616 دستگاه در ژانویه 2023، 5.84 درصد کاهش یافت. Dominar 250 در ماه گذشته 580 دستگاه فروخته شد.

فروش در محدوده زیر 500 واحد فوریه 2023 – بخش 200 سی سی تا 500 سی سی

RE Hunter 350 که اخیراً وارد خط تولید این شرکت شده است، رتبه 2 را در این لیست ،ب کرده است. میزان فروش در ماه گذشته به 12925 دستگاه رسید که نسبت به 16574 دستگاه در ژانویه 2023 کاهش 22.02 درصدی را نشان می دهد. در فوریه 2022. فروش MoM 15 درصد از 9685 دستگاه فروخته شده در ژانویه 2023 کاهش یافت. این باعث شد درصد سهم از 12.54 درصد به 10.77 درصد در ماه ژانویه کاهش یابد.

به دنبال گزارش قبلی ما در مورد 10 موتورسیکلت برتر 150 سی سی تا 200 سی سی فروخته شده در فوریه 2023 که شاهد رشد 20.03 درصدی در سال بود، اکنون دوچرخه های 200 تا 500 سی سی و عملکرد آنها را در ماه گذشته لیست می کنیم. فروش موتورسیکلت در محدوده 200 تا 500 سی سی در فوریه 2023 به 76,449 دستگاه رسید. این رشد 21.64 درصدی نسبت به فروش 62,847 دستگاهی در فوریه 2022 بوده است. ، رشد قابل توجهی بیش از 65652 دستگاه در دسامبر 2022 فروخته شد.

فروش موتورسیکلت های 200 سی سی تا 500 سی سی فوریه 2023 – موتورسیکلت های رویال انفیلد غالب است

دوچرخه‌های سری 350 سی‌سی رویال انفیلد، 5 جایگاه برتر را در فهرست پرفروش‌ترین موتورسیکلت‌های بخش 200 تا 500 سی‌سی به خود اختصاص دادند. RE Cl،ic 350 در صدر لیست قرار گرفت و همچنین با اختلاف قابل توجهی، RE Cl،ic 350 بود. فروش در فوریه 2023 به 27461 دستگاه رسید که 8.71 درصد نسبت به 30082 دستگاه در فوریه 2022 کاهش داشت. ژانویه 2023. سهم بازار از 33.84 درصد به 35.92 درصد ماهانه بهبود یافت.

فروش موتور سیکلت 200cc - 500cc فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 - عملکرد سالانه
فروش موتور سیکلت 200cc – 500cc فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 – عملکرد سالانه

در فوریه 2023، رشد سالانه دوچرخه‌ها در بخش 200 تا 500 سی‌سی گزارش شد، اگرچه فروش مادران به میزان اندکی کاهش یافت.

گلوله رویال انفیلد 350
گلوله رویال انفیلد 350
Bajaj Auto با Pulsar 220/250 که 95.52 درصد افزایش فروش در سال را تجربه کرده است، سنگر RE را ش،ت. فروش که در فوریه 2022 به 2475 دستگاه رسیده بود به 4839 دستگاه در فوریه 2023 افزایش یافت. فروش MoM نیز از 445 دستگاه در ژانویه 2023 جهش 987.42 درصدی داشت. سهم بازار از 0.58 ماه به 6.33 درصد افزایش یافت. فروش RE Himalayan 4.57 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت اما با 13.69 درصد افزایش به 2841 دستگاه رسید. پس از آن، KTM 250 که رشد سالانه و مادری را در فروش به 1650 دستگاه ثبت کرد، در حالی که شاهد بهبود سهم بازار آن از 1.52 درصد در ماه گذشته به 2.16 درصد بود.

نقاط شماره 4 و 5 نیز از اصطبل های RE با شهاب و الکترا بود. فروش Meteor 350cc در سال 2023 به 6698 دستگاه در فوریه 2023 کاهش یافت و 0.76 درصد نسبت به 6749 دستگاه در فوریه 2022 و 12.12 درصد از 7622 دستگاه در ژانویه 2023 کاهش یافت. در فوریه 2023. این رشد 49.12 درصدی سالانه و 21.41 درصدی در ماهانه بود تا 6.68 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد.

گزارش سهم بازار فروش موتور سیکلت 200 تا 500 سی سی - فوریه 2023
گزارش سهم بازار فروش موتورسیکلت 200 تا 500 سی سی – فوریه 2023

این لیست همچنین شاهد تعدادی موتورسیکلت در محدوده 200 تا 500 سی سی بود که در فوریه 2023 موفق به فروش بیش از 500 دستگاه نشدند. اینها شامل Avenger 220 (377 دستگاه)، آپاچی 310 (374 دستگاه)، Hness CB350 (319 دستگاه) و سوزوکی گی،ر بودند. 250 (228 واحد). از این میان، Avenger 220 تنها موتورسیکلتی بود که فروش سالانه و مادری را به ثبت رساند.

فروش موتور سیکلت 200 سی سی - 500 سی سی فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 - عملکرد مادر
فروش موتور سیکلت 200cc – 500cc فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 – عملکرد MoM