10 موتورسیکلت فروش برتر آوریل 2023 – Splendor، Pulsar، Apache، Classic 350، FZ

یاماها FZ با فروش 20931 دستگاه در آوریل 2023، افزایش 26.79 درصدی نسبت به 16508 دستگاه در آوریل 2022 را دنبال کرد، در حالی که اسپورت با رشد 42.15 درصدی در سال در سال به 18472 دستگاه از 12992 دستگاه در آوریل به 18472 دستگاه رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-motorcycle-sales-april-2023-splendor-pulsar-12470048.html

TVS Apache با 419.59 درصد رشد در سال به 38148 دستگاه در ماه گذشته رسید که از 7342 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید.

در رتبه دوم باجاج پولسار با فروش 1,15,371 دستگاه در آوریل 2023 قرار گرفت. این رشد 150.59 درصدی نسبت به 46,040 دستگاه در آوریل 2022 بوده است. هوندا CB Shine با کاهش فروش 15.32 درصدی نسبت به سال قبل رشد 15.32 درصدی داشته است. به 89261 واحد در ماه گذشته رسید. این در مقابل 1,05,413 واحد فروخته شده در آوریل 2022 مربوط به کاهش 16,152 واحدی در حجم بود.

همچنین Raider از خط تولید TVS Motor بود که با فروش 31491 دستگاه در آوریل 2023 به رتبه 7 این لیست رسید که بالاترین رشد سالانه 828.39 درصدی را از 3392 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 ثبت کرد. این حجم سالانه بود. رشد 28099 واحدی

کاهش فروش ک،یک RE در سال

موتورسیکلت هایی که در آوریل 2023 در بین 10 لیست برتر قرار گرفتند، 22.14 درصد نسبت به سال قبل بهبود یافتند. مجموع فروش در ماه گذشته به 7,30,702 دستگاه رسید که از 5,98,267 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر شد. این رشد 1,32,435 واحدی بود.

10 موتورسیکلت فروش برتر آوریل 2023 – هیرو اسپلندور در شماره 1

فروش جدید TVS Apache
تصویر – ولاگ های سامیر

Hero Splendor، Bajaj Pulsar و Honda CB Shine در آوریل 2023 گروه را رهبری می کنند – در رتبه سوم، CB Shine بود که شاهد رشد مجدد سالانه بود.

Hero Splendor پرفروش‌ترین موتورسیکلت هند در آوریل 2023 بود که 36.30 درصد از این فهرست را به خود اختصاص داد. فروش به 2,65,225 دستگاه رسید که نسبت به 2,34,085 دستگاه در آوریل 2022 13.30 درصد افزایش داشت. همچنین Splendor شماره 1 موتورسیکلت در سال مالی 2023 با 32,55,744 دستگاه در سال مالی 2023 نسبت به فروش 22.6 درصدی 22.6 درصدی بود. در سال مالی 2022.

10 موتورسیکلت برتر آوریل 2023
10 موتورسیکلت برتر آوریل 2023

فروش RE Cl،ic 350 نسبت به 32575 دستگاه در آوریل 2022 با 17.79 درصد کاهش در آوریل 2023 به 26781 دستگاه رسید.

فروش HF Deluxe نیز 21.77 درصد در سال 2023 کاهش یافت و به 78700 دستگاه در آوریل 2023 رسید، از 1.00.601 دستگاه در آوریل 2022. HF Deluxe در حال حاضر 10.77 درصد از این فهرست را در اختیار دارد. همچنین Bajaj Platina در رتبه 5 قرار داشت که فروش آن نسبت به سال قبل 17.82 درصد بهبود یافت. فروش پلاتینا در آوریل 2023 از 39316 دستگاه در آوریل 2022 به 46322 دستگاه رسید.

10 موتورسیکلت برتر آوریل 2023
10 موتورسیکلت برتر آوریل 2023