20 خودرو برتر صادراتی نوامبر 2022

نیسان س، (4262 دستگاه)، کیا سلتوس (4195 دستگاه) و هیوندای ورنا (3940 دستگاه) در رتبه های بعدی قرار گرفتند که هر کدام از نظر صادرات نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته اند. صادرات هر یک از این 3 مدل به ترتیب 79.15 درصد، 81.76 درصد و 65.96 درصد افزایش داشته است.

در شماره های 12، 13 و 14 ماروتی سیاز (1617 دستگاه)، آلکازار (1472 دستگاه) و هیوندای کرتا (1342 دستگاه) قرار گرفتند. از این میان، رشد صادرات برای سیاز (137.44 درصد) و آلکازار (265.26 درصد) مشاهده شد در حالی که صادرات کرتا 45.71 درصد کاهش یافت. Hyundai Venue شاهد رشد 442.68 درصدی صادرات در سال گذشته به 1335 دستگاه در ماه گذشته از 246 دستگاه ارسال شده در ماه مشابه سال قبل بود. صادرات ،و با 26.76 درصد کاهش به 1245 واحد رسید در حالی که صادرات ارتیگا با 29.72 درصد بهبود به 1065 واحد رسید. صادرات ارتیگا 1065 واحد بود.

خودروهایی با صادرات زیر 1000 واحد

در فهرست زیر 100 واحد صادراتی، مگنیت (76 واحد)، آماز (47 واحد)، WR-V (26 واحد) و Eeco (24 واحد) به همراه 22 دستگاه XL6، 16 دستگاه کوشاق و 8 دستگاه قرار داشتند. WagonR. تقاضای خارج از کشور برای Kicks به 8 دستگاه به همراه 4 دستگاه Brezza، 3 دستگاه گورکا، 2 دستگاه Hi-Lander و 1 دستگاه از Bolero و Scorpio هرکدام بود که هر کدام از رشد سالانه صادرات را کاهش دادند.


منبع: https://www.rushlane.com/top-20-car-exports-nov-2022-baleno-seltos-verna-12455588.html

ماروتی سوزوکی بالنو بالاترین مدل صادراتی در نوامبر 2022 بود. در ماه گذشته در مجموع 5221 دستگاه فروخته شد که رشد 55.43 درصدی نسبت به فروش 3359 دستگاهی در نوامبر 2021 داشت. Baleno با داشتن 9.68 درصد سهم در این فهرست، سهمی را به دست آورد. رتبه اول از قرار گرفتن در شماره 3 در اکتبر 2022 زم، که صادرات به 3698 واحد رسیده بود.

کاهش صادرات در مورد Maruti DZire مشاهده شد که با کاهش 32.75 درصدی نسبت به سال 2022 به 3938 دستگاه در نوامبر 2022 از 5838 دستگاه در نوامبر 2021 رسید. صادرات ماروتی سوئیفت با کاهش 36.79 درصدی به 2290 دستگاه در نوامبر 2022 از 3623 دستگاه در نوامبر 2021 به 2464 دستگاه رسید.

صادرات خودرو نوامبر 2022
صادرات خودرو نوامبر 2022
هوندا سیتی (653 دستگاه) و رنو کیگر (541 دستگاه) به کاهش تقاضا در بازارهای جه، اشاره ،د در حالی که ایگنیس (529 دستگاه) و i20 (524 دستگاه) به همراه جیپ کامپس (317 دستگاه) شاهد افزایش تقاضا بودند. جیپ م،ن (228 دستگاه)، KUV100 (280 دستگاه)، XUV700 (270 دستگاه) و جیمنی 3 در (182 دستگاه) نیز در این لیست قرار دارند.

کیا سونت در رتبه 10 این فهرست، به رشد 60.12 درصدی صادرات در سال به 1947 دستگاه از 1216 دستگاه در نوامبر 2021 اشاره کرد. فول، واگن جدید Virtus اخیراً با فروش 1777 دستگاه در نوامبر 2022 وارد فهرست صادرات شد. این یک رشد ماهانه بود. بیش از 775 دستگاه در اکتبر 2022 صادر شد.

هیوندای گرند i10 با 4374 دستگاه صادر شده در ماه گذشته، 98.64 درصد رشد سالانه نسبت به 2202 دستگاه در نوامبر 2021 داشت.

10 خودرو برتر در نوامبر 2022

صادرات خودرو در نوامبر 2022 نسبت به سال گذشته 21.90 درصد افزایش یافت – 53959 دستگاه صادر شد که از 44265 دستگاه در نوامبر 2021 بیشتر شد.

صادرات فول، واگن ویرتوس
فول، واگن ویرتوس

تعدادی از مدل ها بودند که نتوانستند صادرات از مرز 1000 واحد را فراتر بگذارند. اینها شامل رنو Kwid (850 دستگاه)، س،یو (846 دستگاه) و تایگون (821 دستگاه) به همراه Triber (781 دستگاه)، XUV300 (674 دستگاه) و Carens (667 دستگاه) بودند. البته لازم به ذکر است که صادرات XUV300 نسبت به 30 دستگاه عرضه شده در نوامبر 2021 نسبت به سال گذشته 2146.67 درصد بهبود یافته است.

خیر صادرات خودرو 22 نوامبر 21 نوامبر درصد رشد سالانه
1 بالنو 5,221 3,359 55.43
2 i10 بزرگ 4,374 2202 98.64
3 آفتابی 4262 2,379 79.15
4 سلتوس 4,195 2,308 81.76
5 ورنا 3,940 2,374 65.96
6 دزیره 3,938 5,856 -32.75
7 هاله 3,014 1,351 123.09
8 اسپرسو 2,464 1,370 79.85
9 سریع 2290 3,623 -36.79
10 سونت 1,947 1,216 60.12
11 ویرتوس 1777 0
12 سیاز 1,617 681 137.44
13 آلکازار 1,472 403 265.26
14 کرتا 1,342 2,472 -45.71
15 محل 1,335 246 442.68
16 ،و 1,245 1700 -26.76
17 ارتیگا 1,065 821 29.72
18 کوید 850 1,269 -33.02
19 س،یو 846 50 1592.00
20 تایگون 821 0
21 قبیله 781 718 8.77
22 Xuv300 674 30 2146.67
23 کمبود 667 0
24 شهر 653 1,390 -53.02
25 کیگر 541 696 -22.27
26 ایگنیس 529 151 250.33
27 i20 524 128 309.38
28 جیپ قطب نما 317 555 -42.88
29 جیپ م،ن 288 0
30 100 من 280 321 -12.77
31 Xuv700 270 0
32 جیمی 182 1,617 -88.74
33 آهن ربا 76 565 -86.55
34 متحیر ، 47 57 -17.54
35 WR-V 26 0
36 Eeco 24 78 -69.23
37 XL6 22 0
38 کار کنید 16 0
39 واگن R 8 61 -86.89
40 لگد زدن 8 10 -20.00
41 نسیم 4 1,825 -99.78
42 گورکا 3 0
43 سلام لندر 2 30 -93.33
44 بو،و 1 98 -98.98
45 عقرب 1 207 -99.52
46 ونتو 0 1173 -100.00
47 سانترو 0 733 -100.00
48 ما،یمو 0 100 -100.00
49 فالگیر 0 29 -100.00
50 چوگان 0 7 -100.00
51 S-Cross 0 6 -100.00
جمع 53,959 44,265 21.90