20 خودرو برتر صادراتی ژانویه 2023

جیپ کامپس (225 دستگاه)، هوندا آماز (159 دستگاه) و جیپ م،ن (135 دستگاه) به همراه ویتارا (122 دستگاه)، WR-V (105 دستگاه) و ایگنیس (96 دستگاه) نیز در این لیست قرار دارند. صادرات ماروتی س،یو با کاهش 85.49 درصدی نسبت به سال قبل به 83 واحد رسید، در حالی که در همین ماه سال گذشته 572 دستگاه صادر شده بود. Kicks (42 واحد)، XL6 (33 واحد) و Bolero (30 واحد) به همراه Ma،imo (22 واحد) و V-Cross (2 واحد) نیز در این لیست ذکر شده اند.


منبع: https://www.rushlane.com/top-20-car-exports-jan-2023-swift-seltos-creta-12461729.html

رنو تریبر با 2434 دستگاه فروخته شده در ماه گذشته وارد این لیست شد. Triber با به‌روزرس، موقعیت MoM از شماره 16 در دسامبر 2022 در رتبه 8 این فهرست قرار گرفت. صادرات S-Presso با 31.60 درصد بهبود از 1810 دستگاه در ژانویه 2022 به 2382 دستگاه رسید در حالی که VW Virtus در رتبه 10 قرار داشت. با 2375 دستگاه در ماه گذشته ارسال شده است. صادرات کیا سونت 3.52 درصد در سال 2023 کاهش یافت و از 2417 دستگاه در ژانویه 2022 به 2332 دستگاه در ژانویه 2023 رسید. صادرات تایگون از 1232 دستگاه در ژانویه 2022 با 87.26 درصد افزایش به 2307 دستگاه رسید.

رنو Kwid قادر به پیشی گرفتن از صادرات بالای 1000 واحد نبود، رنو Kwid را با 923 دستگاه در ژانویه 2023 صادر کرد. صادرات Carens به 764 دستگاه رسید در حالی که همچنین 587 دستگاه Scorpio و 298 دستگاه KUV100 و 273 دستگاه XUV صادر شد.

صادرات خودرو در ژانویه 2023 به دنبال حمایت مطلوب ،ت هند به پایان رسید. به ،وان مثال، سیاست تجارت خارجی (2015-2020) تا 31 مارس 2023 تمدید شده است. طرح ی،ان سازی سود اعتبار صادراتی روپیه قبل و بعد از ارسال نیز تا 31 مارس 2024 تمدید شده است در حالی که مزایای دیگری نیز وجود دارد که صادرات خودرو از هند را افزایش داد.

صادرات خودرو در ژانویه 2023 نسبت به سال گذشته 36.40 درصد بهبود یافته است و بیشترین مدل صادراتی ماروتی سوئیفت است.

صادرات هیوندای کرتا ژانویه 2023
تصویر – Avi008

دنبال نزدیک در شماره. 2 کیا سلتوس بود. صادرات در ماه گذشته 3512 واحد بود که 14.21 درصد نسبت به 3075 واحد در ژانویه 2022 افزایش داشت. هیوندای ورنا رشد سالانه 82.19 درصدی را در صادرات به 3509 دستگاه ثبت کرد که از 1926 دستگاه در ژانویه 2022 به فروش رسید. پس از آن نیسان س، با 3257 دستگاه صادرات، 257.52 درصد از تنها 911 دستگاه در ژانویه 202 افزایش یافت.

با در نظر گرفتن صادرات خودروهای سواری در ژانویه 2023، آنها به 55626 دستگاه رسیدند که نسبت به 40781 دستگاه در ژانویه 2022، 36.40 درصد افزایش داشت. این ماروتی سوزوکی سوئیفت بود که بیشترین توجه را در بازارهای جه، به خود جلب کرد. فروش در ژانویه 2023 به 3684 دستگاه رسید که 117.47 درصد از 1694 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر بود. سهم سوئیفت در این فهرست 6.62 درصد است.

20 خودرو برتر صادراتی ژانویه 2023

همچنین رشد صادرات در مورد کرتا (2236 واحد)، مگنیت (2113 واحد)، ،و (1764 واحد)، گرند i10 (1747 واحد) و سیاز (1723 واحد) مشاهده شد. صادرات نیز برای Ertiga (1,262 واحد)، Venue (1,249 واحد) و Alcazar (1,233 واحد) بهبود یافته است. صادرات شهری با 30.85 درصد کاهش به 1170 واحد رسید در حالی که i20 شاهد بهبود صادرات خود با 298.93 درصد افزایش به 1117 واحد در ماه گذشته بود. هیوندای اورا نیز با کاهش 1.70 درصدی در سال به 1099 دستگاه رسیده است.

صادرات خودرو زیر 1000 دستگاه ژانویه 2023

رشد قابل توجهی در صادرات در مورد رنو کیگر 5 نفره SUV مشاهده شد. فروش 16811.11 درصد افزایش یافت و به 3044 دستگاه در ژانویه 2023 از 18 دستگاه ارسال شده در ژانویه 2022 رسید. کاهش فروش برای Maruti DZire و Baleno مشاهده شد که صادرات آنها به ترتیب 6.06 درصد و 36.34 درصد کاهش یافت و به 2229 و 36.34 درصد در 221 و 3 واحد رسید. 2023.

صادرات خودرو ژانویه 2023
صادرات خودرو ژانویه 2023