3 ابزار ارزان قیمت برای جلوگیری از سرقت ماشین شما از خانه

علاوه بر نفوذ به خانه، سارقان خودرو اکنون می توانند سیگنال ساطع شده از کلیدهای مدرن خودرو را برای باز ، قفل و روشن ، وسیله نقلیه شما رله کنند.

با قرار دادن کلید خود در داخل یکی از این دستگاه ها، از استفاده از آن به ،وان رله برای دسترسی به ماشین خود جلوگیری می کنید.

این بدان م،است که در برخی موارد، اگر کلیدهای خود را نزدیک درب ورودی خود نگه دارید، دزد می تواند از ابزاری برای رله سیگنال کلید شما برای باز ، قفل و روشن ، وسیله نقلیه بدون نیاز به نفوذ به خانه استفاده کند.

  • 3 ابزار ارزان قیمت برای جلوگیری از سرقت ماشین شما از خانه
    رله سرقت ماشین، پلیس تورنتو

جعبه فارادی بزرگ برای چندین کلید:

در حالی که آنها مانع نفوذ ،ی به خانه شما نمی شوند، اما دزدان فرصت طلب را از گرفتن یا باز ، قفل ماشین شما از زیر دماغ شما باز می دارند.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/top-3-cheap-tools-to-prevent-your-car-being-stolen-from-،me

اگر از هر یک از پیوندهای این داستان استفاده می کنید، ما به ،وان یکی از شرکت های وابسته به آمازون کمیسیون دریافت می کنیم.

جعبه بزرگ فارادی با دو کیسه کوچکتر برای چندین کلید:

  • 3 ابزار ارزان قیمت برای جلوگیری از سرقت ماشین شما از خانه

بنابراین، چگونه از وقوع چنین چیزی جلوگیری می کنید؟ شما به یک کیسه یا جعبه محافظ نیاز دارید که از انتشار سیگنال کلید شما جلوگیری کند و از سرقت خودرو بدون کلید فیزیکی جلوگیری کند.

کیف فارادی برای یک کلید (از 13.42 دلار):

این کیسه یا جعبه محافظ، کیسه فارادی یا جعبه فارادی نامیده می شود و ما بهترین 3 گزینه را که مقرون به صرفه و در دسترس هستند برای محافظت از کلید شما در برابر حمله رله انتخاب کرده ایم.

  • 3 ابزار ارزان قیمت برای جلوگیری از سرقت ماشین شما از خانه

در استرالیا هر 12 دقیقه یک خودرو به سرقت می رود و از هر 120 نفر یک نفر در سال جاری قرب، جرایم خودرو می شود.