ACCC می گوید قیمت بنزین برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش می یابد

در سه ماهه سوم سال جاری متوسط ​​قیمت ،ده فروشی دیزل به طور قابل توجهی بالاتر از متوسط ​​قیمت ،ده فروشی بنزین در پنج شهر بزرگ بود.

  • ACCC می گوید قیمت بنزین برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش می یابد

میانگین قیمت ،ده‌فروشی بنزین در پنج شهر بزرگ استرالیا در سه ماهه سوم کاهش یافت – اولین بار در تقریباً دو سال گذشته – طبق آ،ین گزارش‌ها. کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) گزارش نظارت

بیشتر: کاهش عوارض سوخت در این هفته به پایان می رسد
بیشتر: ،ت مالیات غیر مستقیم سوخت را به مدت شش ماه به نصف کاهش می دهد
بیشتر: معاون جدید نخست‌وزیر می‌گوید، هیچ تمدید برای کاهش عوارض مصرف سوخت وجود ندارد
بیشتر: ACCC می‌گوید کاهش عوارض مصرف سوخت در حال کاهش قیمت بنزین است
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/petrol-prices-fall-for-the-first-time-in-two-years-finds-accc

به گفته ACCC، این به دلیل عواملی از جمله عرضه کمتر از روسیه، تقاضای بیشتر برای گازوئیل برای گرمایش در زمستان نیمکره شمالی و استفاده گسترده تر از دیزل در فعالیت های صنعتی است.

ACCC خاطرنشان می‌کند که افزایش قیمت‌های ،ده‌فروشی گازوئیل در شش هفته پس از احیای کامل مالیات غیر مستقیم بیشتر از تأثیر مجموع بازگرداندن مالیات غیر مستقیم سوخت و افزایش قیمت گازوئیل به دلیل عوامل خارجی نبود.

میانگین افزایش در همه مکان های منطقه ای حدود 32.0 cpl بود.

شش هفته پس از احیای کامل مالیات غیر مستقیم سوخت، میانگین روزانه قیمت گازوئیل در شهرهای پایتخت بین 29.0 cpl (هوبارت) و 37.6 cpl (پرت) افزایش یافت.

ACCC دریافت که قیمت بنزین در ا،ر مکان ها کمتر از 25.3 cpl مورد انتظار از ترمیم مالیات غیر مستقیم افزایش یافته است.

  • ACCC می گوید قیمت بنزین برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش می یابد

میانگین قیمت بنزین نیز در شهرهای کوچکتر و مناطق منطقه ای کاهش یافته است، اگرچه قیمت ها به طور کلی بالاتر از پنج شهر بزرگتر پایتخت باقی مانده است.

قیمت بنزین در هر چهار شهر مذکور در روزهای قبل یا درست پس از بازگرداندن سهمیه کامل سوخت در اوا، سپتامبر به اوج خود رسید و سپس به طور کلی در هفته‌های بعد کاهش یافت.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، پس از اینکه ،ت فدرال به مدت شش ماه به نصف کاهش داد، در 29 سپتامبر 2022، هزینه سوخت کامل بازگردانده شد.

در شهرهای پایتخت بدون چرخه قیمت، ACCC دریافت که قیمت بنزین در آن دوره بین 11.7 cpl (کانبرا) و 23.2 cpl (هوبارت) افزایش یافته است. در مناطق منطقه ای میانگین افزایش 18.0 cpl بود.

در پرث، متوسط ​​قیمت بنزین در شش هفته پس از بازگرداندن مالیات غیر مستقیم، 34.1 cpl افزایش یافت.

  • ACCC می گوید قیمت بنزین برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش می یابد

این کاهش نشان دهنده کاهش 34 درصدی قیمت بنزین پالایش شده بین‌المللی است، زیرا میانگین ماهانه قیمت موگاس 95 – معیار آسیا و اقیانوسیه – از 138.7 cpl در ژوئن 2022 به 91.6 cpl در سپتامبر 2022 کاهش یافت.

به گفته ACCC، این به دلیل تقاضای ضعیف‌تر جه، و همچنین نگر،‌ها از یک رکود جه، در آینده است.

  • ACCC می گوید قیمت بنزین برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش می یابد

متوسط ​​قیمت روزانه بنزین در سیدنی، ملبورن، بریزبن و آدلاید بین 28 سپتامبر تا 9 نوامبر بین 15.9 cpl تا 21.9 cpl افزایش یافت.

آقای کیوگ گفت: «ما تأثیر بازگرداندن مالیات غیر مستقیم را بررسی کرده‌ایم و با ایجاد تغییرات در قیمت‌های بین‌المللی و چرخه قیمت‌ها در شهرهای بزرگ، تنها تعداد کمی افزایش غیرمنتظره در میانگین قیمت‌های ،ده‌فروشی بنزین را مشاهده کردیم.

ACCC همچنین دریافت که 18 مکان منطقه ای وجود دارد که افزایش قیمت بالاتر از میانگین 25.3 cpl داشته اند و در حال انجام بررسی های بیشتر از این مکان ها است.

دیده‌بان مصرف‌کننده دریافت که میانگین قیمت بنزین در ملبورن، سیدنی، بریزبن، آدلاید و پرث با 10.3 سنت در هر لیتر (cpl) نسبت به سه ماهه دوم سال 2022 به 177.7 سانتی‌متر در هر لیتر در سه ماهه سوم کاهش یافته است.

ACCC خاطرنشان می کند که این همزمان با مرحله افزایشی چرخه قیمت بنزین آن است. به گفته ACCC، میانگین قیمت‌های پرث اغلب بین 25.0 cpl تا 30.0 cpl در طول مرحله افزایش چرخه قیمت آن افزایش می‌یابد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند.

میک کیوگ، معاون ACCC گفت: «در حالی که عوامل بین‌المللی اوایل سال جاری قیمت‌ها را به شدت افزایش دادند، در سه ماهه سپتامبر به کاهش قیمت‌ها کمک ،د.