Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود

RFDS یک سازمان بهداشتی ملی و خیریه است که خدمات بهداشتی اولیه و خدمات اورژانس 24 ساعته را برای ،، که در مناطق روستایی و دورافتاده استرالیا زندگی می کنند ارائه می دهد.

  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود

ایسوزو UTE استرالیا اهمیت حمل و نقل قابل اعتماد در محیط های ایزوله و چالش برانگیز را درک می کند و به همین دلیل، وسایل نقلیه D-MAX و MU-X ما برای این کار گاهی از راه دور و نیازهای یدک کشی در مسافت های طول، Royal Flying مطابقت کاملی دارند. کویچیرو یوشیدا، معاون مدیر عامل Isuzu Ute استرالیا گفت: Doctor Service که در آن قابلیت اطمینان بسیار مهم است.

Isuzu Ute استرالیا گفته است که حداقل تا سه سال آینده با RFDS همکاری خواهد کرد.

  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود

این همکاری جدید و هیجان انگیز با خدمات پزشک پرواز سلطنتی اکنون امکان پذیر است [Isuzu Ute Australia] برای حمایت از بسیاری از جوامع منطقه‌ای، روستایی و دورافتاده‌مان با کمک به کارهای باورن،ی ارائه شده توسط RFDS – و مکمل حمایت مداوم ما از Surf Life Saving استرالیا است که به جوامع مستقر در ساحل کمک و خدمات می‌دهد.

  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود

با ارائه خدمات بهداشتی ضروری برای تقریباً یک قرن، RFDS در حال حاضر دارای یک شبکه ملی از 23 پایگاه، 79 هواپیما و 183 وسیله نقلیه حمل و نقل جاده ای و کلینیک سیار است. همچنین 2300 کارمند وجود دارد.

این وسایل نقلیه ایسوزو برای ب،ل ، شبیه‌سازهای آموزشی «به‌روزترین» Flying Doctor در سراسر کشور برای برنامه رویدادهای ملی برنامه آموزشی مدارس آن استفاده خواهد شد.

برای مشاهده گا،ی کامل روی ع، کلیک کنید.

هر دو ایسوزو D-Max و MU-X اخیراً به‌روزرس،‌هایی را برای سال 2023 دریافت کرده‌اند که مجموعه‌ای از تغییرات زیبایی و تج،ات را به همراه داشته است.

  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود
    D-Max
  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود
    MU-X

“این مهم است برای [Isuzu Ute Australia] به ،، که از ما حمایت می کنند پاسخ دهیم، و این روشی است که از خدمات پزشک پرواز و تعهد خستگی ناپذیر آنها به جامعه ما با کمک به آنها برای آموزش دانش آموزان در مدارس و افزایش آگاهی و بودجه در رویدادهای سراسر جهان تشکر می کنیم. کشور» وی افزود.

بخش محلی خودروساز ژاپنی با حمایت مالی و همچنین ارائه ناوگ، از خودروهای ایسوزو D-Max و MU-X کمک خواهد کرد.

  • Isuzu Ute با Royal Flying Doctor Service شریک می شود

سرفصل تغییرات در هر دو مدل، جلوپنجره جدید، طرح‌های جدید چرخ‌ها، و همچنین گزینه‌های رنگ و تزئینات جدید بود.

بیشتر: همه چیز Isuzu D-Max
بیشتر: همه چیز Isuzu MU-X
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/isuzu-ute-partners-with-royal-flying-doctor-service

ایسوزو یوته استرالیا اعلام کرده است که یک مشارکت ملی طول، مدت با خدمات پزشک پرواز سلطنتی برای کمک به استرالیایی هایی که خارج از دسترس خدمات پزشکی رایج زندگی می کنند.