Rivian در مسیر رسیدن به اهداف 2023 پس از شروع سپر

با وجود افزایش روز گذشته، RIVN در حال حاضر 37 درصد کمتر از همان نقطه در سال 2022 در NASDAQ ارزش گذاری شده است.

این برند با کمبود زنجیره تامین، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تغییرات خط تولید در 12 ماه گذشته مواجه بوده است.

ریوین معتقد است که در مسیر تحویل قرار دارد، قصد دارد تا پایان سال 2023 50000 دستگاه در پشت سه ماهه قوی‌تر تولید کند. در سال 2024، این برند قصد دارد به سود ناخالص مثبت برسد.

تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که این برند تنها 11000 خودرو تولید کند. در نتیجه قیمت سهام ریوین در روز دوشنبه 17 درصد افزایش یافت.

ریوین از زمان شروع تولید در سال 2021 بیش از 49000 خودرو تولید کرده است. در همان سال، ریوین تحویل R1T را آغاز کرد، در حالی که R1S در سال 2022 دنبال شد.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/rivian-on-track-to-hit-2023-targets-after-،per-s،استارتاپ خودروهای برقی Rivian با تولید بیش از 13000 خودرو و تحویل بیش از 12600 خودرو در سه ماهه دوم سال 2023 فراتر از انتظارات بوده است.

13992 خودروی تولید شده در این سه ماهه نسبت به 9395 دستگاهی که در سه ماهه اول سال 2023 ساخته بود بیشتر است.

  • Rivian در مسیر رسیدن به اه، 2023 پس از شروع سپر

Rivian در حال حاضر R1T ute الکتریکی، R1S الکتریکی SUV، و یک ون تحویل الکتریکی در کارخانه خود در نرمال، ایلینوی تولید می کند. همچنین در حال برنامه ریزی یک محدوده خودروی جدید به نام R2 و همچنین خودروهای تجاری کوچکتر است.

  • Rivian در مسیر رسیدن به اه، 2023 پس از شروع سپر