Volvo C40 Recharge رتبه پنج ستاره ایمنی ANCAP را کسب کرده است

بیشتر: همه چیز Volvo C40 Recharge
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/volvo-c40-recharge-earns-five-star-ancap-safety-rating

امتیاز پنج ستاره برای C40 Recharge در کنار امتیاز BYD Atto 3 اعلام شد – اگرچه رتبه Atto 3 فقط در اروپا و نیوزلند قابل اجرا است و هنوز به استرالیا منتقل نشده است.

تج،ات ایمنی استاندارد در C40 Recharge شامل:

  • ترمز اضطراری خودکار (جلو و عقب)
  • نظارت بر نقاط کور
  • هشدار ترافیک متقابل عقب
  • کروز کنترل تطبیقی
  • کمک حفظ خطوط
  • کمک خلبان (کروز کنترل تطبیقی ​​با محور محور)
  • سنسور پارک جلو و عقب با دوربین
  • Volvo C40 Recharge رتبه پنج ستاره ایمنی ANCAP را ،ب کرده است

این C40 شارژ امتیاز 92 درصد برای حفاظت از سرنشینان بزرگسال، 89 درصد برای حفاظت از سرنشینان کودک، 70 درصد برای حفاظت از کاربران آسیب پذیر جاده و 91 درصد برای کمک ایمنی ،ب شده است.

CarExpert C40 Recharge را در اوا، ماه اکتبر رانندگی می‌کند، و کمی بعد بررسی می‌شود.

ولوو جدیدترین SUV الکتریکی در آزمایش انجام شده توسط Euro NCAP که با ANCAP به اشتراک گذاشته شده است، رتبه ایمنی پنج ستاره را ،ب کرده است.

C40 به دلیل قابلیت‌های سیستم حفظ بین خطوط و سیستم ترمز اضطراری خودکار خود مورد تحسین قرار گرفت.

  • Volvo C40 Recharge رتبه پنج ستاره ایمنی ANCAP را ،ب کرده است
  • Volvo C40 Recharge رتبه پنج ستاره ایمنی ANCAP را ،ب کرده است

با این حال، به دلیل خطری که برای سرنشینان یک وسیله نقلیه روبرو در برخورد ایجاد می کرد، جریمه شد.