VW Taigun 5 ستاره، Jeep Renegade امتیاز 1 ستاره

فول، واگن تایگون را به‌،وان ایمن‌ترین SUV در هند معرفی می‌کند و این امر در بازار آمریکای لاتین نیز صادق است. VW Taigun فروخته شده در آمریکای لاتین در هند تولید و صادر می شود. نتایج لاتین NCAP نشان می دهد که 92٪ محافظت از بزرگسالان، 92٪ محافظت از کودکان، 55٪ محافظت از عابر پیاده و 83٪ در سیستم های کمک ایمنی.

Renegade در حفاظت از سرنشینان بزرگسال با 19.48 امتیاز، 49 درصد، در حفاظت از سرنشینان کودک با 32.69 امتیاز، 67 درصد، در حفاظت از عابر پیاده با 21.75 امتیاز، 45 درصد و در سیستم های کمکی ایمنی با 24 امتیاز، 56 درصد امتیاز ،ب کرده است. Said Jeep Renegade در برزیل برای بازار آمریکای لاتین ساخته شده است. به صورت استاندارد دارای یک برنامه پایداری الکترونیکی و سیستم کمک سرعت است.

از نظر سیستم‌های کمک ایمنی، فول،‌واگن تایگون کمک سرعت و یادآور کمربند ایمنی را به‌صورت استاندارد در سراسر محدوده بسته بندی می‌کند. برنامه پایداری الکترونیکی و ترمز اضطراری خودکار نیز همینطور است.

Jeep Renegade 1 ستاره ،ب کرد

تست فول، واگن تایگون لاتین NCAP
تست فول، واگن تایگون لاتین NCAP

Said VW Taigun یک محصول ساخت هند است و به بازارهای آمریکای لاتین صادر می شود و با ،ب 5 ستاره دارای ویژگی ایمنی است.

در واقع، آنها اولین ،، بودند که در هنجارهای تست تصادف جدید و به روز شده GNCAP تحت کمپین خودروهای ایمن برای هند 5 ستاره ،ب ،د. سدان های Slavia و Virtus نیز همین مسیر را دنبال ،د. NCAP لاتین Virtus را در سال 2022 آزمایش کرد و 5 ستاره ،ب کرد. وقتی تایگون راندها را انجام داد، 5 ستاره نیز به دست آورد.

VW Taigun در NCAP لاتین 5 ستاره ،ب کرد


منبع: https://www.rushlane.com/vw-،un-scored-5-stars-in-latin-ncap-jeep-renegade-scored-1-star-12473501.html

نشت سوخت شناسایی شده صفر بود که خطرات آتش سوزی را در هنگام تصادف به حداقل می رساند. در حفاظت از سرنشین کودک امتیاز دینامیک 24 امتیاز، امتیاز نصب CRS 12 امتیاز و امتیاز ارزیابی خودرو 13 امتیاز بود. در مجموع 45 امتیاز ،ب کرد. فول، واگن تایگون مقررات UN127 را برای حفاظت از عابران پیاده نیز رعایت می کند.

لاتین NCAP سازم، است که خودروهای جدید را برای بازار آمریکای لاتین آزمایش و ارزیابی می کند. در بسیاری از موارد، اتومبیل های آمریکای لاتین و اتومبیل های هندی در بیشتر موارد تقریباً مشابه هستند. Skoda Kushaq و VW Taigun زم، که GNCAP مدل‌های مخصوص هند خود را آزمایش کرد، 5 ستاره ،ب ،د.

مجموع تمام این موارد، VW Taigun 5 ستاره ،ب کرد و با رنگارنگ گذشت. حفاظت از بزرگسالان 39.99 امتیاز به دست آورد. این شامل 14.4 امتیاز از 16 امتیاز برای مانع تغییر شکل پذیر افست جلو، 2.67 امتیاز از 3 برای ضربه شلاقی عقب، 8 امتیاز از 8 برای تست مانع تغییر شکل پذیر متحرک جانبی و 6.89 امتیاز از 8 برای آزمایش ضربه قطب کناری است.

یکی دیگر از خودروهای آزمایش شده شامل کوچکترین UV فعلی جیپ، Renegade است. اگر نگاهی به نتایج تست Euro NCAP Renegade در سال 2019 بیندازیم، 3 ستاره ،ب کرد. این نشان می دهد که تولیدکنندگان اختلاف زیادی بین بازارها ایجاد می کنند. با این حال، Renegade (مدل 2 ایربگ) با 0 ستاره در NCAP لاتین امتیاز بهتری نسبت به هیوندای توسان (مدل 2 ایربگ) ،ب می کند.

تست NCAP لاتین Jeep Renegade
تست NCAP لاتین Jeep Renegade